Vergadering van de raadscommissie

DALFSEN – Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de raadscommissie op maandag 9 september 2019 om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen. Het is openbaar, dus ga er gerust heen, want het is altijd interessant, dus ook deze keer.

 

De agenda volgt hierna.

H.A.J. Kleine Koerkamp is vanavond de voorzitter van de raadscommissie (Meneer de voorzitter)

A G E N D A
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
3. Vaststelling agenda
OPINIËREND
4. Concept woonvisie 2019-2024 (AS)

VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
5. Meerjarenbeleidsplan bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen (JU)
6. Uitwerking scenario preventieve logopedie (JU)
7. Beleidsplan ‘Een leven lang bewegen en sporten’ (JU)

INFORMEREND
8. Evaluatie uitvoeringsplan preventieve gezondheid (JU)
9. Evaluatie mantelzorg- en vrijwilligersbeleid (JU)
OVERIGE AGENDAPUNTEN
10. Sluiting
2
Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: http://ris.dalfsen.nl. Hier kan ook live worden meegekeken tijdens de vergaderingen welke je dan thuis live kan volgen. Maar ook vanaf morgen terug kan zien.

Wijze van behandeling
Agendapunt 4 wordt in twee ronden besproken: eerst beeldvormend, daarna opiniërend. De resultaten van
de behandeling worden meegenomen door het college. Er wordt nu geen besluit gevraagd, dus dit voorstel gaat niet door naar de raadsvergadering van september 2019.0

Agendapunten 5 tot en met 7 worden ieder in twee ronden besproken: eerst beeldvormend, daarna opiniërend. Aansluitend stelt de voorzitter voor om het voorstel als akkoordstuk of bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september 2019.

Agendapunten 8 en 9 worden ieder in één informerende ronde besproken, waarbij desgewenst een opinie kan worden afgegeven. Deze voorstellen gaan niet door naar de raadsvergadering, omdat er geen besluit wordt gevraagd.

Spreekrecht burgers
Aan het begin van de commissievergadering kan door burgers gesproken worden over punten die op de agenda staan. Zij moesten zich aanmeld hebben vóór 12.00 uur vandaag.

Artikel delen: