Persbijeenkomst gemeente Dalfsen 25 september

DALFSEN – Even een kort verslag van de persbijeenkomst van de gemeente Dalfsen met de volgende onderwerpen; 11 oktober 2019, Coming Out Dag Nederland. Ook de gemeente Dalfsen wil hier aandacht aan schenken door op verschillende plaatsen die dag de speciale regenboog vlag te heisen. Zowel bij sportvelden in alle kernen, maar ook aan de gemeentelijke toren van de grote kerk te Dalfsen.

 

“Uit de kast komen” voor je seksuele geaardheid moet overal mogelijk zijn en voor ieder moet begrip worden opgebracht.

 

Vrijdag 27 september Vechtdaldag, georganiseerd door de partners Ruimte voor de Vecht. Het doel is om inwoners, ondernemers en andere betrokkenen op te hoogte te brengen van de vele projecten die in de komende jaren worden uitgevoerd rondom de Vecht. Voor meer info zie Dalfsennet van maandag 2 en 24  september.

 

Fietssnelweg, eigenlijk heet dit de fietssnelroute richting Zwolle. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en volop te zien in de Ankumer Es, als onderdeel van de eerste fase. De volgende fase zal zijn de Vossersteeg om van hieruit de oversteek te kunnen maken van de stuw Vechterweerd. Het fietspad op de Zuidelijke Vechtoever zal worden aangepakt gelijk met een eventuele dijkverhoging die mogelijk de komende jaren op stapel staat. Het vervolg van de route aan de Noordkant betreft de parallelweg langs de N340, dit wordt uitgevoerd gelijktijdig met het aanpassen van dit weggedeelte. Het zal dus nog een paar jaar duren voordat alles gereed is.

 

Beheersplan spelen,ook de gemeente Dalfsen wordt dit jaar weer geconfronteerd met forse bezuinigingen door het rijk opgelegd. Daarvoor heeft de Raad het college opdracht gegeven alle uitgaven grondig te bekijken, daarbij komen ook de inrichting en het onderhoud van speelplaatsen aan de beurt. Vooral zal er meer overleg plaats gaan vinden met de bewoners, wat is wenselijk in een speelplek en hoe kunnen we gezamenlijk werken aan goed onderhoud en de juiste inrichting. Doel is ook om  omwonenden mede bewust en betrokken te maken in het onderhoud en de kosten daarvan.

 

Terugblik op Rondje van Dalfsen, met name de inzet van het mobiel cafe. Het doel was om inwoners de gelegenheid te geven hoe men denkt over de gemeente Dalfsen en welke onderwerpen ze willen bespreken. Het resultaat van de eerste 5 bijeenkomsten in verschillende kernen was bemoedigend en er staan nog een aantal bijeenkomst op het programma. Zo is het plan ook de scholen te bezoeken en het bejaardencentrum om zowel jong als oud de gelegenheid te geven een reactie uit te brengen. Zeker nu de toekomst veel aandacht vraagt in een bestuurlijke vernieuwing is het van belang dat het gemeentebestuur weet wat er onder de bevolking leeft. Een groot nadeel blijft dat we net als vorig jaar, ook dit jaar weer het risico lopen fors door het Rijk gekort te worden.

 

WvdV

 

Artikel delen: