Stichting Vrienden van Oudleusen opgericht

Stichting Vrienden van Oudleusen opgericht

OUDLEUSEN  – Op 11 oktober 2019 is officieel de Stichting Vrienden van Oudleusen opgericht. Deze stichting heeft ten doel het vergroten en behouden van de leefbaarheid van Oudleusen, het bevorderen van de onderlinge verbinding en het welzijn van de bewoners van Oudleusen en omgeving.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het verwerven en verstrekken van (financiële) middelen om dit doel te kunnen bereiken
– het eventueel samen met derden organiseren en/of ondersteunen van activiteiten en evenementen.
De Stichting is voortgekomen uit Vrienden van het Evenemententerrein. In 2015 organiseerde deze vrienden een fietstocht Parijs – Oudleusen. Doel was om geld op te halen voor de inrichting van het evenemententerrein.

Ook ‘Kerst rondum de Kaerke’, waarvan dit jaar al weer de derde editie plaats gaat vinden, is een initiatief van deze vrienden. De nieuw opgerichte Stichting bestaat uit de bestuursleden: Henk Overhein (voorzitter), Harry Brinkhuis (secretaris) en Jan Schoonhoven (penningmeester). De nieuwe Stichting hoopt in de toekomst nog vele mooie activiteiten voor Oudleusen te mogen organiseren.

Foto's 2
Stichting Vrienden van Oudleusen opgericht
Artikel delen: