Vervolg Hoonhorst door de jaren heen deel 2 - Foto: Wim
Foto: Wim

Vervolg Hoonhorst door de jaren heen deel 2

HOONHORST – Vervolg Hoonhorst door de jaren heen deel 2 Belangrijke jaartallen en informatie uit het verleden, deel 1 is een week terug geplaatst in het Dalfsennet magazine en op de site Dalfsennet. Nu het vervolg.

1930; Stelling van molen stort tijdens een storm naar beneden, ook 2 molenmakers vallen met de stelling naar beneden. De molen kan niet meer malen met wind en wordt voorzien van een elektromotor. Periode 1990 tot 2000, Fakkert Mengvoeders Hoonhorst groeit uit zijn jasje en dat geeft overlast in het dorp, waarop het in 2000 een deal sluit met de gemeente. Het terrein schoon opleveren en het bedrijf verhuist naar de Ganzepan en heeft daar inmiddels een enorm nieuw pand gezet.

2000; Werkgroep Behoud Molen Fakkert heeft na veel onderzoeken, overleg met de gemeente en Rijksgebouwendienst en met de inzet van veel vrijwilligers en molenvrienden kunnen realiseren dat de molen bewaard blijft. In 2011 is de geheel gerestaureerde molen opgeleverd en samen met de molenaarswoning een Rijksmonument geworden. (Zie boek 150 jaar molen Fakkert, nog te koop bij de molen). De molenaarswoning is door de gemeente verkocht aan huidige bewoners die er een houtbewerking/meubelbedrijf  hebben gevestigd.

1930;  Fakkert bouwt voor zoon Hendrik een boerderij aan de Oude Vechtsteeg, nu Kerkstraat 26

1870;  bouw boerderij Melenhorst, dit wordt later bakkerij en kruidenierswinkel en werd voortgezet door A.J  Flierman en runde er een supermarkt. Pand daarna diverse keren verhuurd en nu verbouwd als dubbele woning Kerkstaat 15 en 15A.

1892;  Hier tegenover wordt een kosterswoning gebouwd. In 1914 vestigt hier smid Rientjes, later overgenomen door schoonzoon Kleinmeulman met taxi, rijwielhandel en tankstation. De woning wordt in 2006 gesloopt.

Ongeveer 1673 bouw van een openbare school bij de Bolderbrug, in 1775 de renovatie en in 1853 vervangen door een school nabij de Moezenbelt, sluiting deze school in 1939. In en na de oorlog jaren in gebruik geweest als noodwoning, nu een expositieruimte, de Lentherschool.

Sinds 1682 stond er een openbare school aan de Poppenallee. In 1907 bouw van de eerste christelijke school in het buitengebied van Dalfsen aan de Emmerweg. In 1923 wordt de openbare school gesloten en dit was de latere locatie van bouwbedrijf Dissel, nu een dubbele woning.

1529; bouw Lenther molen  aan de Molenhoekweg, helaas afgebroken begin 1901, de molenkap verhuisd naar de Vilsterse molen na een  brand, waarbij hun kap verloren was gegaan. (niet verwarrend met de Nieuwe Lenther molen, die ooit in Heino had gestaan, toen de gemeentegrens Dalfsen tot her dorp Heino liep. Die molen later beter bekend als molen Hooglucht, nu autobedrijf Lindeboom.

1740; Aanleg van twee wallen en een Sterrenbos in het gebied tussen Milligen en Dalmsholte om de zandverstuiving tegen te gaan wat een bedreiging vormde voor de landbouwgronden. Een sterrenbos vooral voor de houtproductie. 1853 aanleg van het Overijssels kanaal van Zwolle naar Almelo voor de Twentse textielindustrie. Hierna wordt het gebied Dalmsholte ontgonnen wat doorgaat tot midden vorige eeuw (eerder verslag zie Dalfsennet). Vanaf 1890 worden meer bossen in het Rechterense veld ingeplant met dennen om aan de vraag aan mijnhout te kunnen voldoen.

1830; Aanleg van de Rijksstraatweg van Almelo naar Zwolle, dwars door de dorpen Nijverdal, Raalte en Heino, een breedte van ongeveer 5,50 meter en uitgevoerd in klinkers. Dit is nu het karrenspoor N35. Bij de aanleg van de nieuwe weg in 2018 zijn nog gedeelten van de oorspronkelijke klinkers te voorschijn gekomen ter hoogte van voormalig restaurant de Zon.

1830; tolheffing Poppenallee op de grens Zwolle Dalfsen en in Emmen, maar ook was er een tol aan de Hagenweg. 1839; concessie verleend (vergunning) tolhuis Poppenalle 42. 1867;  openbare verkoop boerderij de Grote Ierthe. 1893; wordt bakkerij Tijhaar met winkel gebouwd met later een café,  dit was de Olde Bakker, nu de Witte Gans.  1910;  Verharding Hondebroekerdijk, de weg van Heino naar Dalfsen, dit is nu de Heinoseweg.

1912; oprichting boerenleenbank in Hoonhorst. 1922; bouw RK basisschool Hoonhorst. 1924; Bouw nieuwe pastorie en parochiehuis. 1930; dorp aangesloten op elektriciteit. 1930; ongeval bij de stellingmolen van Fakkert, werknemers vallen van 10 meter hoog. 1930; eerste 2 nieuwbouw woningen Kroes /Kleinmeulman hoek Kerkstraat/Koelmansstraat, hier ontstaat bouwbedrijf Kroes.

1935; oprichting ruitersport vereniging de Bergruiters. 1936 Brand legt boerderij Kappers in de as.

1937; Oprichting van de vereniging van Plaatselijk Belang Hoonhorst en omstreken. Hieronder een overzicht van vragen en terugkerende problemen in het dorp vanuit het archief Plaatselijk Belang. Klachten over onderhoud Marspad en Vechtersteeg (Huidige Koelmansstraat). 1938; vraag om 1 keer per dag een busverbinding met Raalte.  1939; In het parochiehuis wordt een noodziekenhuis ingericht in verband met oorlogsdreiging.

1945; Verbetering Vechtersteeg tot Nijhout met sintels. Klachten slechte toestand Tibbensteeg. Zware tanks hebben veel schade aan wegen veroorzaakt. 1947; Klachten over auto’s die met hoge snelheid door Hoonhorst rijden (toen al). Vraag om riolering en straatverlichting in het dorp.

1948; Oprichting voetbalvereniging Hoonhorst en opening voetbalveld in een weide aan de Blauwedijk tegenover de Klakkelaar, pastoorsveld genoemd. Voor het eerst zijn er na de oorlog weer beperkt sinaasappelen te koop, alleen voor zieken. Bouwbedrijf van de Wal verhuist van grote weg naar nu Koelmansstraat. Loods Landbouwbank Zwolle aan de Rijksweg wordt noodwoning voor fam. Bruggeman. Van Emmen start petroleumhandel in Emmen.

1949; Pension Steggink is vanaf nu pension Bloemen (was bakker Kappers/Fakkert) en krijgt verlof A. (nu Kerkstraat 8-10); 1950; Vraag bouwen van woningen in het dorp. Vraag om een noodslachtplaats in Hoonhorst.

1950; Oprichting Vechtersteeg commissie in verband met slechte weg. 1951; Plaatselijk Belang vergadert in Pension Bloemen. 1952; De eerste twee gemeente huurwoningen worden in Hoonhorst gerealiseerd nu Koelmansstraat. Noodtoestand op de Mars door modder en wateroverlast.

1953; Eindelijk riolering in de Kerkstraat, uitmondend in een sloot langs de Blauwedijk. 1954; Verzoek voor aanleg waterleiding in Hoonhorst. 1956; Aanleg waterleiding is gestart. Klachten slechte brug over de Marswetering. 1957; Opening manufacturenzaak Piet Disselhorst aan Koelmansstraat 1 en vestiging schildersbedrijf J. Hagedoorn op Kerkstraat 8. Opening van bungalowpark “Het Sterrebos” aan de Bosrandweg.

1958;  Opening nieuwe Marsweg, geheel verhard met klinkers, eindelijk verlost van de modder. Vechtersteeg tot Nijhout ook eindelijk verhard met klinkers. Gemeente vindt verharding Tibbensteeg niet nodig. Bouw eerste kleuterschool in het dorp. 1960; Vraag om meer gemeente woningen. Plan voor opheffing politiepost in Hoonhorst.

1963; Vechtersteeg is dan nu wel verhard maar veel klachten over de slechte uitvoering. Officiële opening camping Het Boskamp, nu Starnbosch. 1964; Vraag over een klok bij de nieuwe kerk.

1964; Aanleg eerste grote aardgasleiding van Vilsteren naar het westen, vlak langs het dorp. Naam Vechtersteeg wordt gewijzigd in gedeeltelijk Koelmansweg, binnen de bebouwde kom Koelmansstraat  en zandweg richting Heinoseweg wordt Oude Vechtsteeg. (samen was dit een historische koningsweg).

1964; onophoudelijk klachten over de slechte toestanden van de Diezerstraat, Sterrebosweg en de Bosrandweg.  1965; Kapper Willy Schuurman komt knippen in Hoonhorst. Opnieuw ernstige klachten slechte toestand Diezerstraat en Sterrebosweg, wegen vaak onbegaanbaar. Bouw nieuw parochiehuis  aan de Tempelhof. Oprichting Tafeltennisvereniging Hoonhorst, het damesteam speelde vele jaren in de Nederlandse top.

1967; Plannen voor het bouwen van een sporthal/gymlokaal en aanleg sportvelden. 1968; Er komt geen verharding van de Sterrebosweg maar wel te zijner tijd een fietspad. Opnieuw klachten slechte toestand Bosrandweg en Sterrebosweg krijgt GEEN fietspad. Wens, een telefooncel in Hoonhorst. Bouw gymzaal en bibliotheek gerealiseerd achter de molen en de opening nieuwe zaal Kappers. Opening Kapsalon Miny Veltmaat. Open riool langs de Blauwedijk baart zorgen en stinkt enorm, sloot is onveilig. Roep om riolering Koelmansstraat. Eindelijk krijgt Hoonhorst er 8 huurwoningen bij. Hoonhorst mag maximaal 1½ woning per jaar bouwen. 1970; plan om bejaardenwoningen te bouwen in Hoonhorst. Plan aanleg sportvelden.

1972; Koelmansstraat en Koelmansweg wordt vanaf nu Koelmansstraat, teveel verwarring. Huisvuil wordt vanaf nu opgehaald in plastic zakken in plaats van vuilnisemmers. Eerste vrijstaande woning wordt gebouwd op de Tempelhof, wel eerst de doelpalen verwijderen, ook wordt er begonnen met de bouw van 12 bejaardenwoningen en voetbalveld wordt opnieuw aangelegd.  Langsweg wordt gedeeltelijk verhard.

1973; Potstal wordt na verbouw in gebruik genomen door tafeltennis en voetbal. Toekomstig woongebied komt tussen Koelmansstraat en Lage Weide en krijgt naam De Weitjes. 1974; Bosrandweg wordt gedeeltelijk verhard. In Hoonhorst worden weer 8 gemeentewoningen gebouwd aan de Tempelhof. Grote verbouwing lagere school, nu met aanbouw kleuterschool. Oude kleuterschool wordt jeugdsoos. Voorlopig komt er nog geen telefooncel en geen politiepost. Stinksloot, open riool Blauwedijk veroorzaakt veel klachten. Start eerste woning overzijde Dammans Es, op het opgehoogd deel van de  es van Damman.

1976; Het Maatpad wordt verhard. Nieuwe sportvelden en buitenmanege in gebruik genomen. Kluinhaarsbrug is eindelijk vernieuwd. 1978; klachten over de kwaliteit van het drinkwater, door bijmenging van Zwolle. Veel clandestiene vuilstort in het buitengebied. Onophoudelijke klachten over zandwegen. Plaatsing Moeflon op de Tempelhof. Woning uitbreiding De Weitjes. Plaatselijk belang bestaat 40 jaar. Jeugdsoosgebouw brandt af en wordt herbouwd, Oprichting Carnavalsvereniging Hoonhakkers.

1981; De Dammans Es moet het nog steeds doen met een noodbestrating. 1982; aanleg fietscrossbaan bij gymzaal.  Mars start dierenpension.  1983; Plaatselijk Belang spreekt zorgen uit over de vergrijzing van Hoonhorst. Plan woonwagenkampje aan de Dammans Es op geplande speeltuinlocatie. Vergrijzing veroorzaakt sluiting van onze winkels. Sluimerende woningbehoefte, maar weer krijgen we geen woningen.

1985; Ook dit jaar geen woningen toegewezen, wel enkele bouwkavels beschikbaar voor eigen bouw. 1986; Het Kerkplein krijgt een rotonde, noodzakelijk voor de streekbussen die anders Hoonhorst niet meer aandoen. Oprichting toneelvereniging Kolder, roep om woningbouw blijft. Kleine verbouwing Potstal uitgevoerd met veel vrijwilligers. Grotere plannen voorlopig in de ijskast. Zorgen om leefbaarheid, “het dorp sterft”. Bestemmingsplan de Weitjes besproken.

1988; Zorgen over vergrijzing blijft, te weinig woningbouw voor jongeren. Veel wegen en grote wateroverlast door slecht onderhoud zandwegen. 1989; Sterrebosweg en gedeelte van de Diezerstraat eindelijk begaanbaar gemaakt met een semi verharding. Gemeente Dalfsen heeft grond aangekocht voor nieuwe wijk De Horst. Bouwbedrijf Kroes weggekocht en ruimte voor 2 woningen. Fietspaden langs de Bosrandweg,  Diezerstraat en Zwarteweg. Restauratie van kerk en toren gereed.

1990; Oplossing voor eigendomsoverdracht van de Potstal met Kappers /gemeente Dalfsen in zicht. Blijvende klachten over hondenpoep. Herman van der Vegt begint eigen bouwbedrijf in pand Dissel . Eerste grond De Horst uitgegeven, (betekenis naam verhoging in het landschap aan een oude rivierloop). Tijdens bouwrijp maken zijn historische sporen gevonden van Middeleeuwse  bouwwerken, Vecht meanders,  es greppels en potscherven, informatie is er nog. Jean en Karin Huitink nieuwe eigenaren van café en zaal Kappers. Klachten en vragen over uitbreidingplannen Fakkert i.v.m. overlast, dreigend risico vanwege opslag kunstmest in silo’s, stofoverlast en Hinderwet vergunning.

1991; Opening vernieuwde Potstal. Onrust over sluitingsuren Rabobank en er komt geen geldautomaat. Leefbaarheid kleine kernen blijft een probleem. Gemeente komt toch tegen de wens van de bewoners met een plan voor een woonwagenkampje aan de Dammans Es op geplande speeltuinlocatie, bewoners massaal in protest en speeltuin wordt aangelegd in 1995.

1992; Voortbestaan bibliotheek in gevaar. 1993 Onderzoek voor nieuw bedrijventerreintje voor Van der Vegt en Van Lenthe halverwege de Zwarteweg. Van Lenthe mag op huidige locatie niet uitbreiden met groenrecycling. Van der Vegt wil naar Hoonhorst. 1994; Eerste sproeifeest in Hoonhorst. Klazien uut Zalk geeft een lezing voor Plaatselijk belang. 1995; Protest vanuit de Dammans Es en heftige reacties uit het dorp tegen bestemmingsplan bedrijventerreintje Zwarteweg. Provincie lijkt positief, doch later afgewezen. Voormalig Premier Lubbers koopt huis “Op de Belt”.

1997 sluiting laatste supermarkt Attent in Hoonhorst en sluiting Welkoop winkel, dit waren de laatste winkels.  Opening Werkruimte Archeologische werkgemeenschap Nederland aan Kerkstraat 26, doch na ruim een jaar weer gesloten. Plaatsing kunstwerk “Volte” het dansend paard van Jos Dorix uit Neer op de rotonde van het kerkplein.  Oprichting Tennisvereniging Het Melkhuussie.

2000; Bouwplan de Koele in voorbereiding, historisch onderzoek levert niets bijzonders op.

Ook na 2000 zijn de ontwikkelingen in het dorp voortgegaan, die informatie kan later aangevuld worden.

WvdV, corr/aanv,HL

Foto's 9
Vervolg Hoonhorst door de jaren heen deel 2 - Foto: Wim
Foto: Wim
Vervolg Hoonhorst door de jaren heen deel 2 - Foto: Wim
Foto: Wim
Vervolg Hoonhorst door de jaren heen deel 2 - Foto: Wim
Foto: Wim
Vervolg Hoonhorst door de jaren heen deel 2 - Foto: Wim
Foto: Wim
Vervolg Hoonhorst door de jaren heen deel 2 - Foto: Wim
Foto: Wim
Vervolg Hoonhorst door de jaren heen deel 2 - Foto: Wim
Foto: Wim
Vervolg Hoonhorst door de jaren heen deel 2 - Foto: Wim
Foto: Wim
Vervolg Hoonhorst door de jaren heen deel 2 - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: