Maandag weer Raadscommissie vergadering

DALFSEN –  Aanstaande maandag is er weer een digitale Raadscommissie 30 november 2020. Er komen weer diverse onderwerpen aan de orde, zoals: Beleidsplan klimaatadaptatie, Klimaatrobuust Dalfsen 2021-2025. Als je thuis die avond om 19.30 uur de koffie klaar hebt, dan kunt u hier ongestoord van gaan genieten.

Verordening Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2021, Verkoop voormalige gemeentehuis Nieuwleusen excl. ondergrond. In te stemmen met het voorstel om het voormalige gemeentehuis in Nieuwleusen te verkopen aan de Stichting Grammofoonmuseum.
Ander agendapunt: de  Voorkeursrecht Pastoriestraat, Dalfsen

Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: https://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken. Vanwege het coronavirus is het niet mogelijk om de openbare vergadering bij te wonen in het gemeentehuis.
Wijze van behandeling

Agendapunten 4 t/m 7 worden ieder in twee ronden besproken: eerst beeldvormend, daarna opiniërend.
Aansluitend stelt de voorzitter voor om het voorstel als akkoordstuk of bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 14 december 2020.

Spreekrecht burgers
Burgers kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die op de agenda staan.
Vanwege het coronavirus kan dat uitsluitend schriftelijk of digitaal. Om gebruik te maken van het
spreekrecht moeten burgers zich aanmelden via griffie@dalfsen.nl, waarbij zij een beroep kunnen doen op de griffie voor ondersteuning. Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00 uur.

Artikel delen: