Maandag wordt er gesproken over het plan Pastorietuin Hoonhorst - Foto: Gemeente Dalfsen
Foto: Gemeente Dalfsen

Maandag wordt er gesproken over het plan Pastorietuin Hoonhorst

DALFSEN – HOONHORST –  Aanstaande maandag is er weer een digitale  raadscommissie vergadering die om 19:30 uur van start gaat Het gaat o.a. over het stedenbouwkundig plan Pastorietuin Hoonhorst, over de invulling hiervan.

Het plan is dat daar 9 wooneenheden worden gebouwd.

U kunt weer live meekijken met deze vergadering.
https://ris.dalfsen.nl

A G E N D A
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
3. Vaststelling agenda
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
4. Stedenbouwkundig plan Pastorietuin Hoonhorst (AS)
OPINIËREND
5. Invulling Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (EvL)
INFORMEREND
6. Startnotitie Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) (RvL)
OVERIGE AGENDAPUNTEN
7. Besluitenlijst 16 november 2020
8. Sluiting

Foto 1
Artikel delen: