Maandag weer openbare digitale raadsvergadering

DALFSEN –  Digitale vergadering en inzage stukken. Vanwege het coronavirus wordt deze vergadering gehouden in een digitale omgeving. De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: https://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de vergaderingen.

Spreekrecht burgers
Burgers kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan en over agendapunten 3, 4, 8, 9 en 10 omdat daar niet eerder gelegenheid voor was. Vanwege het coronavirus kan dat uitsluitend schriftelijk of digitaal.
Om gebruik te maken van het spreekrecht moeten burgers zich aanmelden via griffie@dalfsen.nl. Dit kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00 uur. Neem contact op met de griffi er voor mogelijkheden en ondersteuning.

De gemeenteraad vergadert op maandag 14 december 2020 om 19:30 uur,

AGENDA
AKKOORDSTUKKEN

1. Verordening Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2021
2. Verkoop voormalige gemeentehuis Nieuwleusen
3. Herschikking salaris gerelateerde budgetten begroting 2020
4. Verordeningen OZB en Leges 2021
5. Voorkeursrecht Pastoriestraat, Dalfsen
6. Beleidsplan klimaatadaptatie, Klimaatrobuust Dalfsen 2021-2025

AKKOORD-/BESPREEKSTUKKEN (*)

7. Stedenbouwkundig plan Pastorietuin Hoonhorst

BESPREEKSTUKKEN

8. 1e wijziging verordening Precariobelasting 2020
9. Verlenging GRP 2021
10. Krediet grondaankoop Oosterdalfsen-Noord
(*) onder voorbehoud van behandeling in de raadscommissie van 7 december 2020

Artikel delen: