Plaatselijk Belang punten dorp Dalfsen

DALFSEN – Rondweg Dalfsen: Plaatselijk Belang dorp Dalfsen ontvangt regelmatig signalen dat er overlast ervaren wordt van de Rondweg. De signalen gaan onder andere over drukte met oversteken en lawaai van auto- en vrachtverkeer, met name in de ochtend- en avondspits. Dit is het geval bij verschillende rotondes en bij de brug. Men ervaart hierdoor een onveilig gevoel, geluidshinder en een niet schone lucht.

De Rondweg is één van de belangrijkste wegen aan de rand van ons dorp. Deze weg wordt door de Dalfsenaar gebruikt als ontsluitingsroute naar verschillende plaatsen. Ook wordt deze weg veelvuldig gebruikt door mensen die niet in Dalfsen moeten zijn, maar op doorreis zijn.

Met de nieuwe Centrumvisie op de gemeentelijke agenda willen we ook graag aandacht voor de Rondweg. Deze onderwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo vinden wij. Uit de vergadering van de Raadscommissie op maandag 11 januari hebben wij begrepen dat ook in de gemeentelijke politiek dit zo wordt ervaren.

Plaatselijk Belang dorp Dalfsen is in het najaar van 2020 gestart met een project, waarin we de ervaring van bewoners in kaart willen brengen en willen onderzoeken in hoeverre de signalen breed bekend zijn. Het streven is om, na afronding van het onderzoek, mogelijke oplossingen aan te dragen, die onder bewoners draagvlak hebben.

Bestuurslid Wim Duteweerd (06-44 66 49 51) en wijkvertegenwoordiger Alita Frijling (0529-43 43 13) zijn de kartrekkers van dit project.

Er is inmiddels een gesprek geweest met enkele direct aanwonenden. De volgende stap is dit onderzoek uit te breiden door ook bewoners in de omgeving van de rondweg te bevragen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen of opmerkingen heeft, of wellicht meer wilt weten over ons project. U kunt hiervoor bellen met Wim of Alita of gebruik maken van het volgende mailadres: rondweg@plaatselijkbelangdorpdalfsen.nl

Artikel delen: