Gerrit Gerritsen: van de Vogelbescherming

DALFSERVELD – Gerrit Gerritsen is weidevogelonderzoeker en -beschermer, met name de grutto en de wulp hebben zijn warme belangstelling. Hij werkte 33 jaar voor de provincie Overijssel en daarna tot zijn pensioen in 2020 bij Vogelbescherming Nederland.

In 2020, deed een heel bijzondere ontdekking in ‘zijn’ weidevogelgebied in Overijssel. Lees hier meer.

Artikel delen: