Raadscommissie vergadert maandagavond digitaal

DALFSEN – De raadscommissie Dalfsen vergadert maandagavond 8 maart vanaf 19.30 uur digitaal. Op de agenda staan een drietal bespreekpunten. De vergadering is live te volgen via de gemeentelijke website (https://ris.dalfsen.nl). Ook de vergaderstukken staan hier.

De herinrichting van de Westerhof is het eerste onderwerp. Hierbij gaat het om een gemeentelijke pilot waarbij de bewoners in 2017 zelf het initiatief hebben genomen om samen met de gemeente en andere partijen te komen tot een duurzame, groene en klimaatbestendige straat. De raadscommissie mag zich uitspreken over een drietal opties met kostenramingen variërend van € 95.000 tot € 190.000. De voorkeur van de bewoners gaat uit naar de duurste variant met aandacht voor veilig verblijven, bestrating, groenvoorziening, verlichting, parkeren en afwatering. In alle varianten wordt de door de provincie Overijssel toegekende prijs van € 20.000 voor de Westerhof als ‘Groenste straat van Overijssel’ besteed. De vijftien fruitbomen, die de provincie later heeft aangeboden in het kader van ‘1,1 miljoen bomen voor Overijssel’, worden geplant in de vakken langs de entree van de Westerhof.

Daarna staan de aangepaste beleidsregels voor het splitsen van woningen bij inwoonsituaties op de agenda. In het nieuwe voorstel is de koppeling met het slopen van landschapsontsierende bebouwing los gelaten. Ook de eis om een gesplitste woning zoveel mogelijk energieneutraal te maken is vervallen. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wensen van veel eigenaren. Tijdens de laatste inspraakronde zijn nog wel weer tien reacties ingediend. Die gaan vooral over het geven van duidelijkheid over de technische eisen waaraan de gesplitste woningen moeten voldoen. Ook de voorwaarde over de landschappelijke inpassing is volgens enkele insprekers te zwaar aangezet.

Tot slot bespreekt de commissie het voorstel om enkele wegen en weggedeelten te onttrekken aan het openbaar verkeer. Het gaat dan om wegen die niet meer zichtbaar zijn in het terrein of hun functie in de loop van de tijd hebben verloren. Een aantal wegen worden gelijktijdig weer bestemd voor het openbaar verkeer omdat deze wegen in de afgelopen tien jaar zijn aangelegd.

GH

Artikel delen: