Alle berichten van Gerard

Raadscommissie bespreekt maandagavond regionale energiestrategie 

Raadscommissie bespreekt maandagavond regionale energiestrategie 

DALFSEN – De raadscommissie bespreekt maandagavond 19 april om 19.30 uur het Hoofdlijnenakkoord Regionale Energie Strategie (RES) West Overijssel. De vergadering is digitaal te volgen via de gemeentelijke website: https://ris.dalfsen.nl  Ook de vergaderstukken staan hier. Het akkoord beschrijft hoe de regio West-Overijssel (elf gemeenten, provincie Overijssel en vier waterschappen) wil bijdragen aan de landelijke doelstelling om in 2030 zeventig procent van alle elektriciteit duurzaam op te wekken.

Lees verder »

Hessenpoort: één groot lichtstation

Hessenpoort: één groot lichtstation

DALFSEN – De raadscommissie Dalfsen is het van harte eens met het uitgangspunt  ‘Donker waar mogelijk, licht waar nodig’ uit het gemeentelijk Beleidsplan ‘Licht en donkerte in de openbare ruimte’. Bij het verlichten van de openbare ruimte zijn sociale veiligheid, verkeersveiligheid, gezondheid en herkenbaarheid belangrijk. Voor het gebied buiten de bebouwde kom gaat de gemeente uit van ‘Niet verlichten, tenzij…’.Hier verlicht de gemeente zo weinig mogelijk.

Lees verder »

Brede steun voor verruiming kampeerbeleid

Brede steun voor verruiming kampeerbeleid

DALFSEN – Het voorstel voor meer variatie en meer kwaliteit van het kampeeraanbod in de gemeente Dalfsen kan rekenen op brede steun van de Dalfser gemeenteraad. Wethouder Jan Uitslag kreeg maandagavond van alle fracties de complimenten voor de wijze waarop hij de vorig jaar aangenomen motie ‘Verruiming kampeerbeleid’ in goed overleg met camping-eigenaren en de recreatiesector heeft uitgevoerd.

Lees verder »

Werkzaamheden aan N340/Hessenweg volop in uitvoering

Werkzaamheden aan N340/Hessenweg volop in uitvoering

DALFSEN – De werkzaamheden aan de N340 zijn volop aan de gang. De weggebruikers zien dagelijks dat aannemer VDV op veel plekken langs de Hessenweg aan het werk is. De afgelopen weken stonden in het teken van de herinrichting van de zuidelijke parallelweg tussen Cubbinghesteeg en Welsummerveldweg. Als deze werkzaamheden klaar zijn begint de aannemer met het aanpassen van de noordelijke parallelweg tussen Ankummerdijk en Welsummerveldweg.

Lees verder »

Veel zorgen bij omwonenden en vragen bij raadsleden over nieuwbouwwijk Oosterdalfsen

Veel zorgen bij omwonenden en vragen bij raadsleden over nieuwbouwwijk Oosterdalfsen

DALFSEN – Vier bewoners van de Gerner Es hebben dinsdagavond ingesproken bij de raadscommissie over de gemeentelijke plannen voor Oosterdalfsen Noord. In dit gebied, dat ligt tussen Gerner Es, Oosterdalfsersteeg, Haersolteweg en Koekoeksteeg, worden vanaf 2023 de eerste woningen gebouwd. De raadscommissie besprak de uitgangspunten voor de opzet van de wijk, die ruimte biedt aan zo’n 300 woningen.

Lees verder »

Twijfels bij nieuwe investeringen in Trefkoele+

Twijfels bij nieuwe investeringen in Trefkoele+

DALFSEN – Bij een ruime meerderheid van de raad bestaan twijfels over het voorstel om vier ton uit te trekken voor de herinrichting van kulturhus Trefkoele+. Deze investering is nodig om van Trefkoele+  ‘dé huiskamer van Dalfsen’ te maken als een plek waar het ontmoeten centraal staat. ‘Een kulturhus moet uitnodigen elkaar daar te zien en te spreken’, zo staat in het voorstel dat de raadscommissie dinsdagavond behandelde.

Lees verder »

Omwonenden zijn tegen hoogbouw in Oosterdalfsen Noord

Omwonenden zijn tegen hoogbouw in Oosterdalfsen Noord

DALFSEN – Hoger bouwen in Oosterdalfsen Noord is voor de omwonenden echt een brug te ver. ‘Meer dan drie bouwlagen wordt door de buurt gezien als een onnodige en onbespreekbare optie’, zo blijkt uit de reactie die naar de raadscommissie is gestuurd. De bewoners verwijzen naar de in 2011 vastgestelde uitgangspunten voor Oosterdalfsen. Daarin staat dat er sprake is van een overgangsgebied tussen dorpskern en buitengebied voor ‘dorps wonen’. 

Lees verder »

Raadscommissie vergadert dinsdagavond digitaal

Raadscommissie vergadert dinsdagavond digitaal

DALFSEN – De raadscommissie vergadert dinsdagavond 6 april opnieuw digitaal. De vergadering begint om 19.30 uur en is live te volgen via de gemeentelijke website: https://ris.dalfsen.nl  Ook de vergaderstukken staan hier. Op de agenda staan Herinrichting Trefkoele+, het 7e Verzamelplan Buitengebied, het Beleidsplan schuldhulpverlening en de Stedenbouwkundige scenario’s Oosterdalfsen Noord.

Lees verder »

Gemeentebelangen-motie Hart onder de Riem niet uitvoerbaar volgens raad Dalfsen

Gemeentebelangen-motie Hart onder de Riem niet uitvoerbaar volgens raad Dalfsen

DALFSEN – De motie van Gemeentebelangen om de winkeliers- en ondernemersverenigingen in Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen met een waarderingssubsidie van 10.000 euro een ‘Hart onder de Riem’ te steken heeft maandagavond geen steun gekregen van de andere raadsfracties. De bedoeling van de motie is ook dat de verenigingen met gemeentelijke subsidie de contributie kunnen terugbetalen aan de leden die het moeilijk hebben als gevolg van Corona.

Lees verder »

CDA Overijssel pleit voor meer beplanting langs Dalfser wegen

CDA Overijssel pleit voor meer beplanting langs Dalfser wegen

DALFSEN – Het CDA Overijssel steunt het streven van de Vrienden van Dalfsen voor meer beplanting langs de N340, N48 en N377 waar recent bomen werden gekapt in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid op deze drie wegen. Vrienden van Dalfsen vindt het door de provincie opgestelde beplantingsplan te schraal van opzet met alleen herplant van bomen. Er zou een plan moeten komen dat aansluit bij de historische landgoederengordel in het gebied.

Lees verder »

TONK-regeling voor inwoners die door corona woonlasten niet kunnen betalen

TONK-regeling voor inwoners die door corona woonlasten niet kunnen betalen

DALFSEN – NIEUWLEUSEN – Wethouder Jan Uitslag reikte woensdag de eerste poster voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit aan supermarkteigenaar Luuk Tijs in Nieuwleusen. In alle supermarkten in de gemeente Dalfsen, en straks ook op andere ontmoetingsplekken zoals Kulturhuzen en bibliotheken, komt een poster te hangen om inwoners te attenderen op de regeling.

Lees verder »

Meer nieuwere woonvormen in Oosterdalfsen Noord

Meer nieuwere woonvormen in Oosterdalfsen Noord

DALFSEN – In de nog te bouwen woonwijk Oosterdalfsen Noord wil de gemeente meer ruimte bieden aan bijzondere woonvormen. Het gaat dan om collectieve woonvormen, tiny-houses, gestapelde woningen en wonen met zorg. De gemeente speelt daarmee in op de toenemende vraag naar deze manier van wonen. Het is een van de voorstellen die aan de gemeenteraad zijn voorgelegd.

Lees verder »

Voorstel voor meer variatie en kwaliteit van kampeeraanbod in Dalfsen

Voorstel voor meer variatie en kwaliteit van kampeeraanbod in Dalfsen

DALFSEN – Er komen nieuwe kansen voor kampeerbedrijven in de gemeente Dalfsen. Het voorstel met mogelijkheden volgt uit een analyse en uit gesprekken met camping-eigenaren en organisaties uit de recreatiesector. Aan hen is in de afgelopen periode gevraagd hoe het kampeeraanbod in de gemeente Dalfsen in de toekomst aan kan sluiten op de wensen en behoeften die er leven.

Lees verder »

Tweede Kamerverkiezingen in Dalfsen

Tweede Kamerverkiezingen in Dalfsen

DALFSEN – Burgemeester Erica van Lente ging vandaag samen met kinderburgemeester Myla Groenendijk naar een stembureau in Lemelerveld. Van Lente bezocht ook alle andere zeventien stembureaus. In Ankum ontmoette zij de alom bekende Henk Borgmeijer. In dit stembureau was hij als speaker een fantastische gastheer.

Lees verder »

Veel briefstemmers in Dalfsen bij Tweede Kamerverkiezingen

DALFSEN – Morgen (woensdag 17 maart) zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De ‘strijd’ om de 150 Kamerzetels is al van start gegaan. Kiezers ouder dan 70 jaar mochten vanaf vorige week per brief stemmen. Daarvan is ook in de gemeente Dalfsen veel gebruik gemaakt. Van de 4500 zeventigplussers heeft tot nu toe meer dan de helft (2300) per brief gestemd. De meeste stemmen (80%) kwamen per post binnen. De gemeente verwacht dat het aantal briefstemmers uitkomt op rond de 2500.

Lees verder »

Veel complimenten voor bewoners Westerhof

DALFSEN – De raadscommissie heeft zich maandagavond unaniem lovend uitgesproken over de inzet van bewoners van de Westerhof bij het maken van plannen voor de verbetering van de leefbaarheid in hun straat. Ook de ambtelijke organisatie kreeg van de raadsleden complimenten voor de wijze waarop zij de bewoners hebben ondersteund bij de plannenmakerij.

Lees verder »

Digitale rondleiding herinrichting voorplein gemeentehuis

Digitale rondleiding herinrichting voorplein gemeentehuis

DALFSEN – De herinrichting van het voorplein van het gemeentehuis is volop in uitvoering. Om inwoners mee te nemen in alles wat er staat te gebeuren is er op donderdag 11 maart van 18:30 tot 19:30 uur een digitale bijeenkomst van de gemeente Dalfsen en aannemer NTP.  Ook Buro Mien Ruys, de maker van het schetsontwerp, is van de partij. De bijeenkomst is donderdagavond te volgen via deze livestream.

Lees verder »