Alle berichten van Gerard

Tevredenheid over Dalfser kulturhusen

Tevredenheid over Dalfser kulturhusen

DALFSEN – Inwoners en gebruikers zijn zeer tevreden over het functioneren van de vijf kulturhusen in de gemeente Dalfsen. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek dat de Rekenkamercommissie Dalfsen op verzoek van de gemeenteraad heeft uitgevoerd naar De Trefkoele+ (Dalfsen), De Spil (Nieuwleusen), De Wiekelaar (Oudleusen), De Mozaïek (Lemelerveld) en Kulturhus Hoonhorst.

Lees verder »

Dalfsen legt eigen accenten bij groei regio Zwolle

Dalfsen legt eigen accenten bij groei regio Zwolle

DALFSEN – De gemeenteraad heeft maandagavond unaniem een motie aangenomen om richting te geven aan de discussie over de verstedelijking van de Regio Zwolle en de gevolgen daarvan voor het Dalfser grondgebied. Met deze motie, die in lijn is met de nog vast te stellen Omgevingsvisie, steunt de gemeenteraad wethouder André Schuurman bij zijn gesprekken in regionaal verband.

Lees verder »

Raadscommissie vergadert

Raadscommissie vergadert

DALFSEN – De raadscommissie vergadert vanavond 13 september in de raadzaal van het gemeentehuis. Door de coronamaatregelen is het voor publiek en pers nog niet mogelijk de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune.

Lees verder »

Bewoners en politiek willen Dalfser sterrenzone niet actief promoten

Bewoners en politiek willen Dalfser sterrenzone niet actief promoten

DALFSEN – De Dalfser raadscommissie heeft maandagavond positief gereageerd op het idee om als eerste stap een gebied van donkerte te realiseren in de omgeving van De Stokte. Wel drongen de commissieleden erop aan terughoudend te zijn in het te uitbundig profileren van de drie locaties die de gemeente op het oog heeft in deze Sterrenzone. 

Lees verder »

Toekomstige woningbouw dorp Dalfsen in twee richtingen

Toekomstige woningbouw dorp Dalfsen in twee richtingen

DALFSEN – In de toekomst komen er zowel aan de westzijde als aan de noordzijde van het dorp Dalfsen nieuwe woningen. Beide gebieden zijn in de ontwerp Omgevingsvisie door de gemeente met een rode ster aangewezen als te ontwikkelen woongebieden. De twee locaties zijn nodig om tot 2040 in te spelen op de grote vraag naar woningen in de kern Dalfsen.

Lees verder »

Gerard Waanders: menselijke maat ontbreekt bij Dalfser politici

Gerard Waanders: menselijke maat ontbreekt bij Dalfser politici

DALFSEN/NIEUWLEUSEN – Gerard Waanders woont al vijftig jaar met veel plezier in de Oranjebuurt in Nieuwleusen. Toch zit het hem dwars dat bij Dalfser wethouders en raadsleden de menselijke maat ontbreekt. Ook is Waanders ontevreden over de gebrekkige communicatie van de gemeente met haar inwoners. Hij is al jarenlang, zonder een voor hem bevredigend resultaat, in gesprek met de gemeente Dalfsen over het snippergroenbeleid.

Lees verder »

Gemeenteraad blij met extra Rijksgeld

Gemeenteraad blij met extra Rijksgeld

DALFSEN – De Dalfser gemeenteraad, die maandagavond de Perspectiefnota en het Investeringsplan 2022-2025 besprak, maakt zich geen grote zorgen over de financiële positie van de gemeente Dalfsen. Bij de presentatie van de Perspectiefnota 2022-2025 meldde het college van burgemeester en wethouders nog dat er een zware opgave op de gemeente afkomt om een sluitende meerjarenbegroting te realiseren.

Lees verder »