Alle berichten van Gerard

Gemeenteraad blij met extra Rijksgeld

Gemeenteraad blij met extra Rijksgeld

DALFSEN – De Dalfser gemeenteraad, die maandagavond de Perspectiefnota en het Investeringsplan 2022-2025 besprak, maakt zich geen grote zorgen over de financiële positie van de gemeente Dalfsen. Bij de presentatie van de Perspectiefnota 2022-2025 meldde het college van burgemeester en wethouders nog dat er een zware opgave op de gemeente afkomt om een sluitende meerjarenbegroting te realiseren.

Lees verder »

Gratis zwemmen voor honderd arme gezinnen

Gratis zwemmen voor honderd arme gezinnen

DALFSEN – De raadsleden Rietje Lassche (ChristenUnie) en José Eilert (PvdA) hebben dinsdagavond tijdens de raadsvergadering gevraagd waarom de gemeente niet is ingegaan op het aanbod van de Stichting sportstimulerende projecten Dalfsen. De stichting wil 7.000 euro beschikbaar stellen om zo’n honderd arme huishoudens dit jaar gratis te laten zwemmen.

Lees verder »

Bewoners Waterfront teleurgesteld

Bewoners Waterfront teleurgesteld

DALFSEN – De bewoners van het Waterfront aan de Vecht zijn teleurgesteld over de vergunning die de gemeente Dalfsen aan Hiawatha heeft verleend voor meer waterrecreatie bij de haven. Op de Vechtoever komen een blokhut, kanosteiger, reclameuitingen en vlaggenmasten. De vergunning is voor drie jaar verleend en geldt voor de periode april tot en met oktober.

Lees verder »

Drijvend recreëren op voormalige forelvijvers

Drijvend recreëren op voormalige forelvijvers

DALFSEN – De voormalige forelvijvers aan de Poppenallee krijgen een recreatieve invulling. Er komen  twee drijvende recreatiewoningen (cottages) te liggen en in een van de vijvers kan worden gezwommen.  Ook is het de bedoeling op het ‘eiland’ tussen de vijvers tenten toe te staan. Op de half verharde strook langs het pad naar de woning komen plekken voor campers.

Lees verder »

Omgevingsvisie Dalfsen: nieuwe bedrijventerreinen ‘Dalfser Hessenpoort’ en ‘Nieuwleuser Lichtmis’

Omgevingsvisie Dalfsen: nieuwe bedrijventerreinen ‘Dalfser Hessenpoort’ en ‘Nieuwleuser Lichtmis’

DALFSEN – In de Omgevingsvisie komt de gemeente Dalfsen met voorstellen om een nieuw bedrijventerrein ‘Dalfser Hessenpoort’ langs de N34 aan te leggen. Ook voor Nieuwleusen speelt de gemeente in op de vraag naar ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Daarbij wordt gedacht aan ‘Nieuwleuser Lichtmis’. Beide gebieden liggen binnen enkele kilometers van de locaties voor grootschalige energieopwekking. Volgens het raadsvoorstel ‘Strategische onderwerpen Omgevingsvisie’ kan zo gebruik worden gemaakt van een energie optimaal netwerk.

Lees verder »

Omgevingsvisie Dalfsen opiniërend naar de raad

Omgevingsvisie Dalfsen opiniërend naar de raad

DALFSEN – Met de invoering van de Omgevingswet is iedere gemeente verplicht om een Omgevingsvisie vast te stellen voor haar grondgebied. Dit strategische document geeft richting aan de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving van de gemeente. Die leefomgeving is belangrijk voor iedereen die in de gemeente Dalfsen woont, werkt, onderneemt of zijn vrije tijd doorbrengt.

Lees verder »

Oosterdalfsen: ontmoetingen in oudste wijk van Dalfsen

Oosterdalfsen: ontmoetingen in oudste wijk van Dalfsen

DALFSEN – De bijzondere archeologische vondsten in Oosterdalfsen krijgen onder de titel ‘Ontmoetingen in de oudste wijk van Dalfsen’ een plek in de woonomgeving. Deze passage in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties riep maandagavond in de raadscommissie bij Luco Nijkamp (ChristenUnie) vragen op  over de extra kosten die hiervoor moeten worden gemaakt.

Lees verder »

Minder woningen in Oudleusen

Minder woningen in Oudleusen

DALFSEN – De gemeente gaat er vanuit dat de behoefte aan nieuwe woningen in Oudleusen lager is dan eerst gedacht. De gemeente heeft het aantal te bouwen woningen voor de komende tien jaar in overleg met de provincie Overijssel verlaagd van 40 naar zo’n 25 woningen. Gemiddeld kunnen er in Oudleusen 2 tot 3 woningen per jaar worden gebouwd aan de noordrand van de Muldersweg.

Lees verder »