Alle berichten van Gerard

Forse financiële meevallers voor gemeente Dalfsen

Forse financiële meevallers voor gemeente Dalfsen

DALFSEN – Het sombere financiële toekomstbeeld dat wethouder Ruud van Leeuwen in mei nog schetste bij de presentatie van de Perspectiefnota Dalfsen 2023-2026 is als sneeuw voor de zon verdwenen. Eerst zorgde de Jaarrekening 2021 al voor een positief resultaat van bijna vier miljoen euro. Vervolgens leverde de Meerjaren Prognose Grondexploitaties een winst op van ruim vier ton over 2021. Nu is het de zogenaamde Mei-circulaire van het rijk die voor Dalfsen veel positiever uitpakt dan verwacht.

Lees verder »

Herstel fontein Waterfront kost 25.000 euro (update)

Herstel fontein Waterfront kost 25.000 euro (update)

DALFSEN – De herstelwerkzaamheden aan de fontein in het Waterfront kosten de gemeente Dalfsen 25.000 euro. Wethouder Ruud van Leeuwen meldde maandagavond in de raadscommissie dat de gemeente het in kunststoffen gespecialiseerde bedrijf Koers Polyester uit Nieuwleusen heeft ingehuurd. Deze gerenommeerde partij gaat samen met PanelPrint, ook uit Nieuwleusen, de herstelwerkzaamheden uitvoeren.

Lees verder »

Oppositie mist inwonerbetrokkenheid bij nieuw gemeentelijk groenbeleid

Oppositie mist inwonerbetrokkenheid bij nieuw gemeentelijk groenbeleid

DALFSEN –  De raadscommissie heeft dinsdagavond het beleidsplan voor het nieuwe groenbeleid, met daarin veel aandacht voor biodiversiteit, niet behandeld. Op voorstel van de oppositiepartijen PvdA, VVD, ChristenUnie en D66 is het onderwerp van de agenda afgevoerd. Volgens deze partijen zijn de ‘groene’ belangenorganisaties niet actief betrokken bij het opstellen van deze nieuwe beleidsnota. 

Lees verder »

Nieuw bedrijventerrein in Lemelerveld

Nieuw bedrijventerrein in Lemelerveld

LEMELERVELD – De gemeente Dalfsen is van plan het bestaande bedrijventerrein ‘t Febriek Zuid in zuidelijke richting uit te breiden met ruim negen hectare. Het gaat om de weilanden ten zuiden van de Handelsweg, direct langs de Achterkampweg / N348 (Ommen – Raalte). Met deze nieuwe uitbreiding speelt Dalfsen in op de vraag naar bedrijfskavels in het dorp Lemelerveld. 

Lees verder »

Gemeentebelangen en CDA presenteren coalitiedocument ‘Veel te doen in Dalfsen!’

Gemeentebelangen en CDA presenteren coalitiedocument ‘Veel te doen in Dalfsen!’

DALFSEN – Gemeentebelangen en CDA hebben vandaag in de raadzaal het coalitiedocument 2022-2026 ‘Veel te doen in Dalfsen’ gepresenteerd. De onderhandelaars van beide partijen (Inge Haarman en André Schuurman namens Gemeentebelangen en Betsy Ramerman en Bert Ruitenberg namens het CDA) hebben daarna het document gezamenlijk ondertekend.

Lees verder »