Veel zorgen bij omwonenden en vragen bij raadsleden over nieuwbouwwijk Oosterdalfsen - Foto: Gemeente Dalfsen
Foto: Gemeente Dalfsen

Veel zorgen bij omwonenden en vragen bij raadsleden over nieuwbouwwijk Oosterdalfsen

DALFSEN – Vier bewoners van de Gerner Es hebben dinsdagavond ingesproken bij de raadscommissie over de gemeentelijke plannen voor Oosterdalfsen Noord. In dit gebied, dat ligt tussen Gerner Es, Oosterdalfsersteeg, Haersolteweg en Koekoeksteeg, worden vanaf 2023 de eerste woningen gebouwd. De raadscommissie besprak de uitgangspunten voor de opzet van de wijk, die ruimte biedt aan zo’n 300 woningen.

De insprekers deelden vooral hun zorgen over het aantal te bouwen woningen, de hoogte van de bebouwing, de betrouwbaarheid van de recente verkeerstellingen, de toekomstige verkeersafwikkeling en het behoud van het groene karakter van het gebied. De bewoners gaven ook aan dat het voor hen niet duidelijk is wat er met hun opmerkingen wordt gedaan. Zij vroegen zich verder af hoe zij in het vervolg worden betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Vanuit de commissie kwamen ook veel vragen over deze onderwerpen. Wethouder André Schuurman benadrukte dat er nog maar sprake is van een praatstuk. ‘Er moeten nog veel zaken verder worden uitgezocht. Nog niet alle informatie is beschikbaar’, aldus de wethouder. Over het participatieproces gaf hij aan dat het in deze digitale tijd (corona) lastig is dit goed te doen maar hij is wel blij met de reacties van de bewoners. Het voorlopig ontwerp voor het gebied, dat net voor of direct na de zomer klaar is, bespreekt de gemeente eerst met de bewoners. Daarna gaat het voorstel naar de raad.

Over de hoogte van de bebouwing deden de commissieleden een paar richtinggevende uitspraken. Hoogbouw langs de randen van de wijk past volgens hen niet in het gewenste beeldkwaliteit en het landelijke karakter van Oosterdalfsen. De commissie is het er wel mee eens te onderzoeken of woningbouw met vier of vijf woonlagen midden in het gebied mogelijk is. Het moet dan wel gaan om goedkope en dure koop- en huurwoningen voor zowel jong als oud. Ondergronds parkeren is daarbij ook bespreekbaar.

Alle commissieleden drongen er verder op aan met actuele verkeerstellingen naar de toekomstige verkeersstructuur van Oosterdalfsen te kijken. Daarbij vroegen ze niet alleen aandacht voor het autoverkeer maar vooral ook voor de fiets- en wandelroutes. Bovendien hecht de commissie veel waarde aan het vroegtijdig betrekken van de omwonenden bij de plannenmakerij.

Artikel delen: