ABN AMRO voorspelt huizenprijsstijging van 7,5%

ABN AMRO voorspelt huizenprijsstijging van 7,5%

Uit ABN AMRO’s meest recente Woningmarktmonitor van april 2021 blijkt dat de huizenprijzen nóg meer zullen stijgen in 2021. Het Economisch Bureau van ABN AMRO voorspelt een gemiddelde huizenprijsstijging van 7,5%. Eerder werd nog uitgegaan van een stijging van 5%. Deze stijging lijkt, onder andere, beïnvloed door de pandemie waar de woningmarkt nog steeds onderhevig aan is.

Tijdelijke impuls

“De vraag naar woningen is toegenomen doordat de pandemie het belang van een goede woning onderstreept,” zegt Philip Bokeloh, senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Begin dit jaar voerde de overheid enkele aanpassingen door met betrekking tot het betreden van de woningmarkt. Zo werd de overdrachtsbelasting verlaagd en gingen het NHG-grensbedrag en het maximale hypotheekbedrag omhoog voor partners op basis van hun inkomen en voor starters met een studieschuld. Deze veranderingen zorgden in de eerste twee maanden van 2021 voor een impuls in de aankopen van woningen onder starters. Tegelijkertijd resulteerde dit in een flinke stijging van de huizenprijzen, waardoor het Economisch Bureau verwacht dat deze impuls tijdelijk was en dat de aan- en verkopen in de rest van 2021 zullen dalen.

Belangstelling voor buiten de stad wonen

Een opvallend verschijnsel is dat de prijsstijging van appartementen niet langer die van andere woningsoorten overvleugelt. Appartementen zijn het meest te vinden in de vier grote steden van Nederland en sinds het derde kwartaal van 2019 liggen de prijsstijgingen daar onder het landelijk gemiddelde. Het Economisch Bureau denkt dat minder mensen daar een woning kunnen betalen, maar ook dat mensen daar het meeste last hebben van de economische gevolgen van de coronacrisis. Makelaars merken daarnaast een groeiende belangstelling voor woningen buiten de randstad op. “De voorzieningen die in de stad wonen aantrekkelijk maken, zijn door de lockdown niet meer toegankelijk. En social distancing dwingt mensen zoveel mogelijk thuis te werken,” aldus Bokeloh.

Toenemende werkloosheid

De verwachte daling in transacties komt volgens ABN AMRO ook door de toename in werkloosheid die in zicht is. “Wij houden rekening met een stijging van 3,6% in 2021 en 5,5% aan het einde van 2022,” zegt Bokeloh. Ze verwachten dat wanneer de overheid de steunmaatregelen intrekt wanneer de economie weer open gaat, reorganisaties onvermijdelijk zijn. Deze reorganisaties zullen resulteren in baanverlies, met zwakkere inkomensvooruitzichten tot gevolg. De woningmarkt zal hier ongetwijfeld sterk door worden beïnvloed.

Scheve verhouding vraag en aanbod

De groeiende vraag naar woningen en de daardoor blijvende prijsstijgingen zorgen ervoor dat het voor starters moeilijk is om de woningmarkt te betreden. Daarom zijn er meer nieuwbouwwoningen nodig. Dit blijkt echter niet zo makkelijk te gaan; het Economisch Bureau verwacht een tegenvallende bouw van nieuwbouwwoningen door de aanhoudende stikstofcrisis en het beperkte aantal bouwvergunningen. Het tekort aan nieuwbouwwoningen zal de prijsstijging van woningen alleen maar stimuleren, doordat de vraag ernaar blijft groeien.

 

Artikel delen: