Raad mist onderbouwing voor groei dorp Dalfsen

Raad mist onderbouwing voor groei dorp Dalfsen

DALFSEN – Kunnen er tot 2040 zowel aan de westzijde als aan de noordzijde van het dorp Dalfsen nieuwe woningen worden gebouwd ? Dit was één van de vragen die maandagavond in de raadscommissie aan de orde kwam bij de bespreking van het voorlopig ontwerp van de Omgevingsvisie.

In deze visie zijn zowel Dalfsen West als Dalfsen Noord door de gemeente aangewezen als te ontwikkelen nieuwe woongebieden. Beide locaties zijn volgens verantwoordelijk wethouder André Schuurman nodig om tot 2040 in te spelen op de grote vraag naar woningen in de kern Dalfsen.  Bijna alle raadsfracties vroegen naar de cijfermatige en de inhoudelijke onderbouwing van het voorstel om nu beide gebieden aan te wijzen. Het was eerst de bedoeling een keuze te maken uit één van deze twee locaties.

Namens bijna dertig adressen rond het gebied Dalfsen West had Gerard van Weerd er als inspreker ook al op aangedrongen in de Omgevingsvisie beter te onderbouwen en te motiveren waarom beide gebieden nodig zijn voor de periode 2030-2040. Hij wees onder meer op het belang van het bos en het landgoed de Eschhof. ‘Woningbouw in Dalfsen West zal de waarden van het bos (ruim negen hectare) en het landgoed sterk negatief beïnvloeden’, aldus Van Weerd.

Inspreker Jacques Dekker namens de Vrienden van Dalfsen drong er op aan vooral te bouwen voor eigen inwoners en de mogelijkheden in bestaande wijken eerst beter te benutten.

Wethouder André Schuurman verwees in zijn antwoord niet alleen naar de huidige krapte op de woningmarkt maar ook naar de eigen gemeentelijke woningbouwambities en de afspraken die nog binnen de Regio Zwolle worden gemaakt. Hij benadrukte wel dat er meer onderzoek nodig is om het bouwtempo definitief vast te stellen.

Zowel de woordvoerders van de fracties van PvdA (Leander Broere), ChristenUnie (Dick van Gelder), D66 (Ben Schrijver) als VVD (Gerrit Jan Veldhuis) spraken een duidelijke voorkeur uit voor alleen Dalfsen Noord: het gebied tussen Vossersteeg, Leemculeweg, Engellandweg en Koesteeg.  Gemeentebelangen (Gerard Jutten) en CDA (Roel Kouwen) zien beide locaties wel zitten maar hebben nog geen definitieve keuze gemaakt. Het wachten is op de door wethouder Schuurman toegezegde onderbouwing van de cijfers.

Artikel delen: