Gemeenteraad neemt motie over sterrenzone aan - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Gemeenteraad neemt motie over sterrenzone aan

DALFSEN – Met een nipte meerderheid heeft de gemeenteraad van Dalfsen maandagavond een motie aangenomen om een sterrenzone Hessum-Oudleusen als ontwikkeling op te nemen in de volgend jaar vast te stellen Omgevingsvisie. Het gaat om het gebied vanaf de uitkijkplaats De Stokte tot aan de gemeentegrens met Ommen.

ChristenUnie, PvdA, D66 en CDA als indieners van de motie zetten in op het koesteren van dit bijzondere donkerte-gebied. Daarbij vragen ze om een proactieve houding om nieuwe verlichting te beperken en een actieve houding bij het verminderen van bestaande verlichting in en rond het gebied van de sterrenzone. De fracties willen daarmee bereiken dat inwoners en bedrijven bewuster omgaan met lichtgebruik. De aan te wijzen sterrenzone heeft ook een voorbeeldfunctie voor andere gebieden in de gemeente en in het Vechtdal. Er moet volgens de motie sprake zijn van een verantwoorde en bij het gebied passende beleving van de combinatie van aardse donkerte en sterrenlicht. De profilering mag niet leiden tot serieuze overlast voor inwoners en dieren in het gebied.

De fracties van Gemeentebelangen en VVD stemden tegen de motie. Zij maken zich zorgen over de praktische uitwerking en  mogelijk toekomstige ontwikkelingen. Uiteindelijk is de motie met elf stemmen voor en tien stemmen tegen aangenomen.

Artikel delen: