Regionaal energiecluster nabij de Hessenweg

DALFSEN/ZWOLLE – Enexis Netbeheer, TenneT, de provincie Overijssel en de gemeenten Dalfsen en Zwolle onderzoeken de mogelijkheden voor een regionaal energiecluster nabij de Hessenweg.

De komende decennia wordt hard gewerkt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Voor nieuwe energieprojecten is ruimte nodig. Die ruimte is  aanwezig op en nabij bedrijventerrein Hessenpoort. Het idee is om aan de rand van Hessenpoort de komende jaren verschillende energieprojecten te clusteren. In dit energiecluster is ruimte voor twee alternatieven voor aardgas: waterstof en groen gas. Ook is er plek voor meer capaciteit en verzwaring van de elektriciteitsnetten. Hierdoor kunnen er straks bijvoorbeeld ook weer grote zonnedaken worden aangesloten.

In het energiecluster komt een energiehub die de duurzaam opgewekte stroom in waterstof omzet en een industriële groen gasinstallatie. Het waterstof is vooral voor (zwaar) transport en bedrijven in de regio interessant. Groen gas is voor oudere panden, zoals in de Zwolse binnenstad, een goed alternatief voor aardgas.

TenneT en Enexis Netbeheer bouwen samen een nieuw hoogspanningsstation. Het nieuwe station bevat zowel een 110 kV-hoogspanningsstation van TenneT als een 110/20 kV-middenspanningsstation van Enexis Netbeheer. TenneT en Enexis Netbeheer breiden bovendien de al bestaande stations bij Hessenpoort uit. De nieuwbouw en uitbreidingen zijn noodzakelijk om de huidige en nog te verwachten toename van duurzaam opgewekte stroom via het elektriciteitsnetwerk te kunnen verwerken. En ook om de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie mogelijk te maken. Zoals meer zonnepanelen op bedrijfsdaken en stallen.

De voorkeursplek voor het energiecluster is het gebied direct naast bedrijventerrein Hessenpoort. Dit is achter Rova en de zone aan weerszijden van de spoorlijn richting het noorden. Het sluit aan op de al bestaande voorziening van TenneT en Enexis Netbeheer.

De partijen onderzoeken de komende maanden of het financieel en technisch haalbaar is om hier een cluster te maken. Ook worden er door de partijen inmiddels al gesprekken gevoerd met omwonenden en omliggende bedrijven. Als alles volgens planning verloopt is eind dit jaar meer duidelijk over de haalbaarheid van een energiecluster nabij Hessenpoort. Vervolgens worden de plannen verder uitgewerkt.

Artikel delen: