Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma

Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld

DALFSEN – Zaterdag 2 oktober zijn de boerderijnaamborden van vier historische boerderijen in de gemeente Dalfsen onthuld. De boerderijen hebben de namen ‘Sandwyk’, ‘Oude Rozeboom’, ‘Die Haer’ en ‘Derk Albertsplaats’ gekregen, allen verwezen naar hun eigen geschiedenis. Wethouder Jan Uitslag onthulde samen met de bewoners per boerderij het unieke bord in Hoonhorst, Lemelerveld, Dalfsen en Nieuwleusen.

Tussen de bezoeken aan de locaties, werden de aanwezigen bij de onthulling in stijl vervoerd door een tractor met tentwagen. De Historische Kring Dalfsen en Ni’jluusn van Vrogger organiseerden het geheel en gaven per boerderij een toelichting met historische achtergronden.

Het project ‘Naam op Gevel’ werd vanuit het cultuurbeleid van de gemeente Dalfsen (DNA van Dalfsen) geïnitieerd, wat als doel heeft om een stukje van de geschiedenis van de gemeente Dalfsen zichtbaar te maken door een verbeelding. Door zoveel mogelijk de oude namen weer terug te brengen op de boerderijen, wordt aandacht gegeven aan de verbondenheid van de gemeente en de agrarische sector.

Wethouder Jan Uitslag: “In Oudleusen is dit project in 2019 al gerealiseerd en hebben verschillende historische boerderijen daar een naam gekregen. Hier was de inmiddels overleden Frank van Pijkeren uit Oudleusen kartrekker van. Dit project wilden we heel graag in de rest van de gemeente ook mogelijk maken. Uit een oproep zijn maar liefst ongeveer 60 historische boerderijen aangemeld. Een enorm aantal! Deze boerderijen zijn allemaal beoordeeld en het is heel mooi dat we nu de eerste vier borden op de gevels plaatsen. Zo wordt een stukje geschiedenis van soms wel honderden jaren geleden nu in 2021 weer zichtbaar”.

Geschiedenis van de erven
Eeuwen geleden bestonden er geen adressen, dus was het belangrijk dat men wist waar een bewoner woonde. De naam van de bewoner(s) was in een buurtschap goed bekend. Vaak werden erven dan ook vernoemd naar de eigenaren of bewoners van deze erven. Het gebeurde regelmatig dat een naam wijzigde, omdat er bijvoorbeeld een nieuwe bewoner in deze boerderij kwam te wonen. Ook gebeurde het dat de nieuwe bewoner de naam aannam van naam van de boerderij.

De Werkgroep Boerderijen en Veldnamen van de Historische Kring Dalfsen is al jaren bezig met historisch boerderijonderzoek en heeft zich gedoken in de (naam)geschiedenis van vele boerderijen in de gemeente Dalfsen. Dit onderzoek heeft geholpen bij de bepaling van een geschikte naam. Geprobeerd is om terug te gaan naar de oudst geregistreerde naam. De oorsprong van sommige namen gaan zelfs terug naar de 14e en 15e eeuw.

Sandwyk

Boerderij Sandwyk ligt in het buurschap Millingen naast het huidige Sterrebos en is ontstaan uit een voormalig landhuis Sandwijk. Het voormalig landhuis, gebouwd in 1733, viel onder dezelfde familie als de eigenaar van  het bestaande landhuis Den Aalshorst. Landhuis  Sandwyk is in 1822 deels afgebroken waarna een bouwdeel is doorgezet als boerenbedrijf en inmiddels vele verschillende eigenaren heeft gehad. Momenteel is het nog steeds een boerenbedrijf.

Oude Rozeboom

Dit erf ligt aan de eeuwenoude handelsweg “ de oude Twentseweg” die liep van Kampen naar Osnabruck. De Oude Rozeboom is een herberg geweest en uit oude kaarten is dit duidelijk zichtbaar.

Het erf ligt op een oude vruchtbare zandrug “de Oude Veldhoek” die werd begrenst door het woeste land uit Dalmsholte en het veen en heidelandschap De Moer. Het erf valt momenteel onder Dalfsen maar behoorde vroeger tot de gemeente Heino. Tot de jaren ’70  was het nog een boerenbedrijf, de huidige eigenaar heeft de boerderij als woning omgebouwd waarbij aandacht is besteed aan authetieke details.

Erve die Haer

Dit erf heeft in de afgelopen eeuwen meerdere namen gekend waarbij de bewoners vaak werden vernoemd naar het erf. Dit was tot de jaren ’50 van de vorige eeuw heel gebruikelijk. Deze boerderij wordt voor eerst genoemd in oude documenten uit 1376 en is eigendom geweest van het Zwartewaterklooster onder Hasselt en later het convent Kinderhuis te Zwolle. De boerderij is tot eind 18e eeuw verpacht geweest en daarna in eigendom gekomen van Lucas Habers. Dit blijkt uit de eerste kadastrale beschrijving uit 1832. Hierna hebben er vele verschillende eigenaren gewoond en wordt nu gebruikt als woonhuis en kantoorruimte door Hiawatha Actief.

 Derk Albertsplaats

Deze monumentale boerderij staat op de huisplaats van de aloude boerderij uit de tijd dat de bekende 17e eeuwse Zwolse griffiersfamilie Roelinck, Participant van de Leusener Compagnie, daar eigenaar van was. De huidige boerderij is het stamhuis van de familie Huzen. Vele generaties Huzen woonden daarna nog op deze boerderij. De boerderij is momenteel als woonhuis omgebouwd en is vernoemd naar een van de voormalige bewoners Derk Alberts.

Foto's 20
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Boerderijnaamborden van vier historische boerderijen onthuld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Artikel delen: