Tevredenheid over Dalfser kulturhusen - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma

Tevredenheid over Dalfser kulturhusen

DALFSEN – Inwoners en gebruikers zijn zeer tevreden over het functioneren van de vijf kulturhusen in de gemeente Dalfsen. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek dat de Rekenkamercommissie Dalfsen op verzoek van de gemeenteraad heeft uitgevoerd naar De Trefkoele+ (Dalfsen), De Spil (Nieuwleusen), De Wiekelaar (Oudleusen), De Mozaïek (Lemelerveld) en Kulturhus Hoonhorst.

De kulturhusen zijn belangrijk bij de uitvoering van gemeentelijk beleid voor cultuur, welzijn en sport. Het gemeentelijk budget voor de kulturhusen bedraagt jaarlijks ruim 1,2 miljoen euro. 

In een reactie op het onderzoeksrapport geven burgemeester en wethouders aan dat zij de uitkomsten zien als een aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg. ‘Wij vinden het werk van de kulturhusen erg belangrijk en waarderen de bijdrage van de bestuurders, partners en vrijwilligers aan de samenleving zeer’. Het rapport geeft volgens het college een goed inzicht in hoe de vlag erbij hangt bij de kulturhusen. 

De aanbeveling die de rekenkamercommissie aan de gemeenteraad doet om scherper en concreter te zijn in wat de gemeente van de kulturhusen verwacht vraagt om maatwerk. ‘Wij onderschrijven de behoefte om voldoende te kunnen sturen en binnen heldere kaders samen te werken. Het is daarbij wel belangrijk dat de kulturhusen speelruimte houden afhankelijk van de lokale situatie’, aldus het college. 

De raadscommissie bespreekt het Rapport maandagavond 11 oktober.

Artikel delen: