Wethouder Van Leeuwen: bezuinigingen nu niet terugdraaien - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Wethouder Van Leeuwen: bezuinigingen nu niet terugdraaien

DALFSEN – De oproep van bijna alle Dalfser raadsfracties om bezuinigingen op onder meer bibliotheek en welzijnswerk te schrappen krijgt geen steun van burgemeester en wethouders. ‘Het college adviseert dringend om niet nu allerlei bezuinigingen en lastenverzwaringen terug te draaien maar dit bij de Perspectiefnota 2023 te betrekken’, zo reageerde wethouder Ruud van Leeuwen maandagavond op de vele wijzigingsvoorstellen van de fractievoorzitters bij de Programmabegroting 2022-2025.

Van Leeuwen verwacht dat een nieuwe regering volgend jaar snel duidelijkheid geeft over zowel de herverdeling van het gemeentefonds als de gelden voor jeugdzorg. 

Volgens wethouder Jan Uitslag is het nu nog te vroeg om te constateren dat bezuinigingen op welzijnswerk en bibliotheek niet zijn te realiseren. ‘Betrokken partijen zijn met elkaar aan het kijken hoe zij invulling geven aan het nieuwe preventiebeleid. Het vraagt om anders met elkaar werken en bijvoorbeeld meer inzet van vrijwilligers bij werkzaamheden waar dat mogelijk is. De subsidieverlaging voor de bibliotheek wordt overigens pas per 1 januari 2023 doorgevoerd’, aldus Uitslag. Hij wil het gesprek tussen partijen afwachten en in de loop van 2022 een definitief besluit nemen.

Donderdagavond reageert de gemeenteraad op de antwoorden van het college en staat de vaststelling van de begroting op de agenda.  

De reactie van het college op de algemene beschouwingen staat op de gemeentelijke website.

Artikel delen: