Meer woningen in centrum dorp Dalfsen

Meer woningen in centrum dorp Dalfsen

DALFSEN – Bij de begrotingsbehandeling heeft fractievoorzitter Luco Nijkamp van de ChristenUnie er maandagavond voor gepleit sneller aan de slag te gaan met de Oostpoort (gebied rondom parkeerplaats Jumbo/Lidl bij Smidswegje – Franse Pad).

Deze plek heeft veel mogelijkheden om dicht bij het centrum woonruimte te creëren en daar is veel behoefte aan. Nijkamp wees erop dat het project klimaatwinkelstraat Prinsenstraat Kerkplein, waarmee de gemeente is gestart, geen of nauwelijks extra woningen oplevert. Zijn voorstel is om de volgorde te veranderen.

Wethouder André Schuurman gaf aan dat op de locatie van voormalig garagebedrijf Fokkens wellicht mogelijkheden voor nieuwe appartementen in de Prinsenstraat ontstaan. Er zijn ook kansen voor meer woningen in het centrum als winkels uit aanloopstraten worden verplaatst naar het kernwinkelgebied. Voor het gebied Oostpoort meldde Schuurman dat de gemeente een principeverzoek van een projectontwikkelaar in behandeling heeft. Dit verzoek wordt na besluitvorming door het college vertrouwelijk met de raad gedeeld.    

Artikel delen: