Gemeente steunt voetbalclubs in overgang naar ledverlichting

Gemeente steunt voetbalclubs in overgang naar ledverlichting

DALFSEN – De gemeenteraad heeft in september 2021 opdracht gegeven uit te zoeken of het mogelijk is om gemeentelijke sportvelden van ledverlichting te voorzien. In nauwe samenwerking met de besturen van de voetbalverenigingen is onderzoek gedaan. Er is nu een akkoord bereikt waarbij tegelijkertijd de verlichting volledig wordt overgedragen aan de clubs.

Het is aan de gemeenteraad om in de raadsvergadering van 20 december 2021 een definitief besluit te nemen over overdracht eigendom en onderhoud verlichting naar de voetbalverenigingen. Daarna kunnen de voetbalverenigingen over gaan op ledverlichting, mits de ledenvergaderingen instemmen.

Duidelijke verantwoordelijkheid

De voetbalverenigingen, als grootste gebruikers van de gemeentelijke sportvelden, hebben het voortouw genomen in dit onderzoek en hebben offertes uitgevraagd. Hiermee kregen ze inzicht in de besparing op energie en dus ook op besparing van de kosten. Met de voetbalverenigingen is nader ingegaan op de (financiële) consequenties en de mogelijkheid van overdracht van de volledige verlichting (lichtmasten en lampen) naar voetbalverenigingen. Nu ligt de verantwoordelijkheid van de verlichting deels bij de gemeenteen deels bij de sportverenigingen. Gezamenlijk is geconstateerd dat overgang naar ledverlichting mogelijk is als de gemeente bereid is een eenmalig bedrag beschikbaar te stellen van € 106.000,-. Dit komt overeen met het onderhoudsbudget voor verlichting over een periode van 10 jaar.

De voorzitters van de voetbalverenigingen in de gemeente Dalfsen, te weten V.V. Hoonhorst, V.V. Lemelerveld, ASC’62, S.V. Dalfsen, Union SV en S.V. Nieuwleusen zijn blij: “Dit lijkt ons als voetbalverenigingen de ruimte te gaan geven om op verantwoorde wijze over te kunnen schakelen op ledverlichting. We kunnen profiteren van de voordelen die ledverlichting heeft, zoals: betere verlichting van de velden, snellere opstarttijd en minder lichtverstrooiing richting omliggende bebouwing. En we dragen ons steentje bij aan verduurzaming.” Naast de bijdrage van de gemeente verwachten de verenigingen ook een rijkssubsidie van 30% over de investering van ruim 350.000 euro.  Zelf nemen de clubs gezamenlijk bijna 150.000 euro voor hun rekening.  

Ledenraden

Naast benodigde besluitvorming door de gemeenteraad die hiermee akkoord moet gaan, hebben de voetbalverenigingen aangegeven dat elke voetbalvereniging akkoord gaat onder voorbehoud van goedkeuring door de ledenvergadering van elke vereniging. De voetbalverenigingen leggen de financiële uitwerkingen nog voor aan de leden.

Vervolgstappen

Ook hebben de voetbalverenigingen offertes opgevraagd voor de overige geïnteresseerde sportverenigingen die gebruiker zijn van de gemeentelijke sportvelden, maar ook voor overige geïnteresseerde sportverenigingen die betrokken willen zijn bij dit onderzoek. Als tweede stap vindt nader overleg plaats met deze sportverenigingen.

Wethouder Jan Uitslag is enthousiast. “Als eerst is het fijn te zien dat sportverenigingen over willen op ledverlichting en daartoe samen met de gemeente hebben opgetrokken; dit voorstel is een echte coproductie. Het is mooi dat er een concreet voorstel ligt waarbij overgang naar ledverlichting voor voetbalverenigingen mogelijk wordt en eenduidigheid komt over de verlichting. Tot slot leveren we door de vermindering van CO2-uitstoot en elektriciteitsverbruik een relatief kleine, maar toch extra, bijdrage aan de uitvoering van het Klimaatakkoord.”

Artikel delen: