Gemeenteraad vergadert over Dalfserveld

Gemeenteraad vergadert over Dalfserveld

DALFSEN – De laatste raadsvergadering van dit jaar is ook vanavond (20 december) digitaal. De vergadering begint om 19.30 uur en is live te volgen via de gemeentelijke website.

Ook de vergaderstukken staan hier. Belangrijk bespreekpunt is de vaststelling van de ruimtelijke kaders voor grootschalige duurzame energieproductie. Voorstel is om Dalfserveld West aan te wijzen als zoekgebied voor windturbines en zonnevelden. Bij de behandeling van dit onderwerp in de raadscommissie gaven insprekers aan dat zij zich overvallen voelen door de snelheid waarmee de keuze voor Dalfserveld wordt gemaakt. Ook vinden zij dat het gebied direct naast Hessenpoort en de spoorlijn te veel wordt belast. In de directe omgeving van het Dalfserveld staan al dertien windmolens en ook de gemeenten Zwolle en Staphorst hebben plannen voor nog meer turbines. Ook na de commissievergadering heeft de gemeente Dalfsen nog dertien reactiemails uit en rondom Dalfserveld West ontvangen met de oproep om bewoners vooral serieus te nemen.

De Vrienden van Dalfsen hebben er bij de raad op aangedrongen het grensgebied met Zwolle niet per deelonderwerp te bespreken maar in samenhang met andere ontwikkelingen, zoals onderzoek naar nieuw bedrijventerrein voor Dalfsen, nieuw hoogspanningstation, energiehub, groengasinstallatie, bosaanplant en project Veilige Vecht.

 

Artikel delen: