Wat weet u van de Poppenallee?

Wat weet u van de Poppenallee?

DALFSEN – 26 september 1956, de Poppenallee tussen de Stationsweg en de grens Zwolle. Volgens kadastrale kaart van 1830 lag in de sectie H de Poppenbrug, in de huidige Poppenallee was dit de brug over de Emmertochtsloot. Bij Koninklijk Besluit van 1 april 1839 is een concessie tolheffing verleend op de weg Ommen- Dalfsen- Zwolle bij de Poppenallee. Tolgelden waren ter bestrijding van onderhoudskosten.

De Poppenallee was met de Zwolscheweg (thans Ruitenboghstraat) ( nu Ruitenborghweg) de eerste verharde weg in de gemeente Dalfsen.  Een zekere heer Poppe woonde in deze buurt en had veel bezittingen. (o.a. Heuveldink, op de hoek bij de Marshoekersteeg).

Met de Poppenallee werd ook de Rechterensedijk/Tolhuisweg de eerste verharde weg. Op de wegenligger  van 1902 is het als grintweg aangemerkt. Het tolhuis (Heuveldink genoemd) komt overeen met het huidige pand Poppenallee 42.

Uit aardrijkskundig woordenboek van der Aa;  ca 1840  wordt Maratam genoemd, een aanzienlijk buitengebied van 140 bunder. Eigendom van de heer Johan Adriaan Baron van Fridagh te Zwolle.

Het Heuveldink groot 56 bunder. Eigendom van mej. Poppe.

Uit oude Ansichten Dalfsen; De Horte, buitengebied in ca.1800 nieuwbouw en ook eigendom van Baron van Fridagh te Zwolle, De Horte, omstreeks 1800 aangekocht door de heer JM. Van Rhijn. Kreeg van hem de naam Djokjakarte. (de heer van Rhijn was jaren in Indië geweest). Voor omwonenden bleef het De Horte, het is nu eigendom  en in gebruik bij de Stichting Overijssels Landschap. ( Nu Landschap Overijssel).

WvdV

 

Artikel delen: