Politieke steun voor kleine woningen en tiny houses in buitengebied - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Politieke steun voor kleine woningen en tiny houses in buitengebied

DALFSEN – Het lang verwachte voorstel om in het buitengebied per erf één tiny house en één kleine woning toe  te staan kan rekenen op steun van alle fracties in de Dalfser gemeenteraad. Het biedt nieuwe kansen om de enorme druk op de Dalfser woningmarkt een beetje te verlichten. Daarnaast blijft het volgens de raadsleden nodig om ook op andere plekken ‘tempo en meters te maken’ bij de bouw van nieuwe woningen.

De fracties hebben grote moeite met de eis van de gemeente dat er bij kleine woningen en tiny houses in het buitengebied eerst landschap ontsierende bebouwing moet worden gesloopt, zoals bijvoorbeeld een leegstaande schuur met een asbest dak. Zo’n koppeling zorgt voor ongewenste neveneffecten. Handel in sloop vierkante meters kan mogelijk tot prijsopdrijving leiden. Ook zijn er twijfels of er wel voldoende sloopmeters zijn. Volgens wethouder André Schuurman is dat wel het geval maar daarover komt hij nog met de juiste informatie.

Voordat de raadscommissie het voorstel maandagavond besprak maakten twee inwoners uit Nieuwleusen gebruik van het inspreekrecht. Erik Dijkstra gaf aan dat niet alleen jongeren maar ook ouderen belangstelling hebben voor kleinere betaalbare woonvormen. Hij drong erop aan om het beleid niet met regels dicht te timmeren maar ruimte te geven aan experimentele initiatieven vanuit de samenleving. In Nieuwleusen is er al een initiatiefgroep die plannen heeft om tiny houses te bouwen. Daarbij zijn ook leerlingen van het Agnieten College betrokken (zie foto).

Inspreker Van der Vegt wees er op dat er in de gemeente een tekort is van 250 tot 300 sociale huurwoningen en dat jongeren nu al noodgedwongen naar hoogbouw in Zwolle en Meppel verhuizen. ‘Dat jongeren nu vertrekken is rampzalig voor de toekomst van de kleine kernen in de gemeente’, aldus Van der Vegt. Ook vond hij dat de eisen van gemeente te zwaar zijn en dat er schaarste is aan sloop vierkante meters. Van der Vegt schatte in dat het voorgestelde beleid maar een gering aantal nieuwe woningen gaat opleveren: ‘Een druppel op een gloeiende plaat’. Hij pleitte ervoor ook te kijken naar de mogelijkheden om tiny houses in leegstaande schuren en bedrijfspanden toe te staan.

De raadsleden bespreken het voorstel nog een keer weer in de eigen fractie. Het voorstel komt als bespreekstuk op de raadsagenda van maandag 28 februari. 

Artikel delen: