Nieuwe toekomst voor Verenigingsgebouw Ankum - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Nieuwe toekomst voor Verenigingsgebouw Ankum

DALFSEN – Samen met Plaatselijk Belang Ankum en omwonenden denkt de gemeente Dalfsen na  over een nieuwe toekomst voor het Verenigingsgebouw aan de Vossersteeg. 

Het Verenigingsgebouw Ankum bestaat al sinds 1915 en was tot 1963 in gebruik als school. Een tijdje is het Verenigingsgebouw als gymlokaal gebruikt en daarna voor verenigingsactiviteiten en festiviteiten. Het gebouw staat sinds 2020 leeg.

De gemeente, eigenaar van het gebouw, heeft aan Plaatselijk Belang gevraagd of zij een actieve rol voor zichzelf zien en als dat zo is om dan met een plan te komen voor de toekomstige invulling. Mede door corona heeft Plaatselijk Belang daar nog geen concrete uitwerking aan kunnen geven. Er wordt wel, in overleg met de gemeente, constructief nagedacht over een invulling met mogelijk ook nieuwe functies.

De gemeente weet dat er meerdere partijen interesse hebben in de locatie voor andere functies waaronder woningbouw en sport. Met een aantal partijen zijn informerende gesprekken gevoerd. De gemeente wacht de plannen af en wil in de loop van dit jaar een besluit nemen over de toekomst van het Verenigingsgebouw. De gemeente benadrukt dat er geen toezeggingen zijn gedaan.

De direct omwonenden hebben inmiddels bij de Dalfser gemeenteraad aangegeven zich niet te kunnen vinden in een groots project op deze plek. Zij hebben enkele harde wensen waarbij het behouden van de karakteristieke gevel en de monumentale lindebomen op één staat. Ook vinden ze dat er op het speelveld bij het gebouw geen sportzaal mag komen die het uitzicht van bewoners belemmert. Dit veld kan als het aan hen ligt worden ingericht als beweegtuin met speeltoestellen voor jong en oud.

Voor het gebruik van het gebouw gaan de gedachten van de directe buren uit naar een buurtkamer of kulturhus Ankum. De buurt hecht grote waarde aan: elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten, gezamenlijke activiteiten voor het buurtschap, kinderopvang, mogelijkheid voor koken en eten voor alleenstaanden, kinder/jeugd activiteiten, lezingen, schilderen, pottenbakken, naaicursus, informatieavonden Plaatselijk belang Ankum en regelmatig gebruik door Stichting Saam Welzijn Dalfsen voor buurtactiviteiten. De buurt ziet wel mogelijkheden voor een sportaccommodatie maar dan grenzend aan de achterzijde van BSO de Buitenspiegel Vossersteeg Ankum.

De gemeente geeft aan dat zodra er concrete plannen zijn die via de gebruikelijke participatie procedures worden besproken met omwonenden en overige belanghebbenden.

Komende week is er een voortgangsgesprek met bestuursleden van PB Ankum en een afvaardiging van omwonenden, meldt de afdeling communicatie van de gemeente. 

Foto's 4
Nieuwe toekomst voor Verenigingsgebouw Ankum - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Nieuwe toekomst voor Verenigingsgebouw Ankum - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Nieuwe toekomst voor Verenigingsgebouw Ankum - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Artikel delen: