Verkiezingsuitslagen, voorlopige einduitslag

Verkiezingsuitslagen, voorlopige einduitslag

DALFSEN – Alle stemmen zijn geteld! De verschillen ten opzichte van 2018 zijn klein. Maar de 3 grootste stembureaus veroorzaakten op het allerlaatste moment toch nog voor een enigszins verrassende wending.

Bij de eerste uitslagen won D66 1 zetel ten koste van Gemeentebelangen. Toen had de helft van de stembureaus de uitslagen ingeleverd.
Toen alleen nog de uitslagen van de grootste stembureaus (het gemeentehuis, de Mozaïek en de Spil) binnen moesten komen, leverde D66 die zetel weer in bij Gemeentebelangen. Terug bij af dus en helemaal geen veranderingen.
Toch nog een verrassing nadat alle stemmen geteld waren, het CDA wint nu, opnieuw ten koste van Gemeentebelangen, 1 zetel.
De opkomst in 2022 is 62,7%, dat was in 2018 67,2%, dus 4,5% lager.

Voorlopige zetelverdeling

Partij 2018 2022 Winst/verlies
GB 9 8 -1
CDA 5 6 +1
CU 3 3 0
PvdA 2 2 0
VVD 1 1 0
D66 1 1 0

Maandag 21 maart om 10.00 uur is de openbare zitting van het centraal stembureau waarin de uitslag van de verkiezing wordt vastgesteld en bekend gemaakt. De openbare zitting vindt plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis. Wilt u deze vergadering digitaal bijwonen dan kunt u tot maandag 21 maart, 09.00 uur, hiervoor een zoom link aanvragen via publiekszaken@dalfsen.nl.

Uitgebrachte stemmen per partij

Partij 2018 2022 Winst/verlies
GB 5297 5471 +174
CDA 3520 3768 +248
CU 2270 1966 -304
PvdA 1261 1373 +112
VVD 1121 752 -369
D66 1111 1075 -36

 

Uitslagen per stembureau

Stembureau GB CDA CU PvdA VVD D66 Totaal per stembureau
De Overkant 211 110 75 50 38 49 533
De Wiekelaar 226 261 68 15 35 33 638
Ned. Geref. Kerk 272 175 202 107 48 112 916
Parochiehuis Hoonhorst 285 365 65 68 37 74 894
Restaurant Het Roode Hert 176 141 64 23 17 32 453
Geref. Kerk (vrijgem.) 302 167 211 65 45 59 849
CBS De (buiten) Spiegel 253 143 107 72 66 92 733
Restaurant Madrid 114 79 15 16 26 23 273
Gemeentehuis 587 362 231 309 143 248 1880
Hofje van Buisman 202 232 8 22 20 23 507
Kulturhus De Mozaïek 374 542 32 86 39 60 1133
Brugkerk 162 250 15 48 16 36 527
Maranathakerk 366 134 160 58 38 11 767
’t Witte Peerd 287 139 98 47 41 25 637
Ontmoetingskerk 261 103 98 59 12 7 540
Kulturhus De Spil 822 266 275 195 52 97 1707
N.H. Jeugdgebouw 362 183 99 95 30 24 793
Gemeentewerf Dalfsen 209 116 143 38 49 70 625
Foto's 2
Verkiezingsuitslagen, voorlopige einduitslag
Artikel delen: