Een prachtig wandelgebied rond Zandhove bij Zwolle - Foto: Wim
Foto: Wim

 Een prachtig wandelgebied rond Zandhove bij Zwolle

ITTERSUM – Zandhove een voormalige buitenplaats wat in de loop van de vorige eeuwen heel wat functies heeft gehad. Al  in de bronstijd (1200 -800 v. Chr) zijn hier in Ittersum aan de Hollewandsweg sporen van bewoning gevonden. In de 17e en 18e eeuw is er sprake van het erve en spijker “op het Zand” van de Zwolse koopman Molkenboer. Albert  Molkenboer werd in 1631 benoemd tot schout van Dalfsen maar nam het niet zo nauw met de boekhouding en is later uit zijn functie ontzet.

 

Zo mochten inwoners van Dalfsen geen belasting meer betalen aan Molkenboer. Aldus een boek van Jan Ten Hove over Zandhove.

In 1702 komen de bezittingen in het bezit van Samuel Johannes Scriverius. (Samuel Schrijver) (geen familie van ondergetekende.. Hoewel de eerste Schrijvers woonden op een boerderij van Scriverius in de Veldhoek aan de Twentseweg). Samuel liet de oude spijker afbreken en bouwde rond 1720 het statige buitenhuis, welke in latere eeuwen herhaaldelijk is verbouwd en kwam in verschillende handen terecht.

Met het buitenhuis werd ook het achterliggend park aangelegd, met statige hoge bomen, nu nog zware eiken, beuken en vooral enkele enorme mammoetbomen van naar schatting 9 meter omtrek en een hoogte van wel 40 meter.

Na de 2e wereldoorlog werd de woonfunctie als villa opgeheven en werden de gebouwen ingericht als sanatorium, een dependance van het Sofia ziekenhuis. Zweedse barakken werden daar op het terrein gebouwd met ruimte voor 80 bewoners. In de 50er jaren uitgebreid tot 125 bewoners. In 1954 is het complex met 24 ha grond aangekocht door de gemeente Zwolle. Door goede zorg nam het aantal TBC gevallen snel terug en  werden hier meest bejaarde vluchtelingen uit Nieuw Guinea ondergebracht.

Zandhove werd weer fors uitgebreid tot 200 bedden om ook zieke bejaarden uit de regio onderdak te bieden. Begin 70er jaren werden verschillende gebouwen vernieuwd en het aantal bedden wat teruggebracht en ingericht als verpleeghuis.  Ook in 1991 is er veel gesloopt en nieuwbouw uitgevoerd. Op dit moment is Zandhove een onderdeel van stichting Zorgcentrum Het zand, waar veel regionale bejaardenhuizen onder vallen (1999). Zo ook, Het Woolthuis in Wijhe,  De Hulskampen in Nieuwleusen. en het Weijtendael te Wijhe. Inmiddels mogelijk meerdere. Met Rosengaerde Dalfsen is er samenwerking. Rosengaerde is verder zelfstandig.

Het in Engelse stijl aangelegde parkbos is vrij toegankelijk en vertelt nog veel over de rijke geschiedenis. Op dit moment 15 ha groot, voorzien van mooie lanen en heel veel wandelpaden, enorme boompartijen, de voormalige moestuin nu als kwekerij met een historische toegangspoort, een heuvellandschap en een grote slingerende waterpartij. Op het terrein zit een grote reigerkolonie hoog in de bomen.

Aansluitend het terrein is voor ongeveer 10 jaar terug de boerderij  De Oude Mars aangekocht van Berend Schrijver. Ook die boerderij is ingericht voor de zorg van jonge patiënten  met een niet aangeboren hersenletsel. De binnenplaats is een prima rustpunt voor uw rondwandeling.

Heel veel inwoners van Zwolle zuid maken hier dagelijks hun rondwandeling en genieten op het binnenterras van een kop koffie en appelgebak. Dit kan weer vanaf 5 mei gaf het personeel aan.

Hier kun je heerlijk rondwandelen en volop genieten van de natuur.

WvdV

 

 

Foto's 8
 Een prachtig wandelgebied rond Zandhove bij Zwolle - Foto: Wim
Foto: Wim
 Een prachtig wandelgebied rond Zandhove bij Zwolle - Foto: Wim
Foto: Wim
 Een prachtig wandelgebied rond Zandhove bij Zwolle - Foto: Wim
Foto: Wim
 Een prachtig wandelgebied rond Zandhove bij Zwolle - Foto: Wim
Foto: Wim
 Een prachtig wandelgebied rond Zandhove bij Zwolle - Foto: Wim
Foto: Wim
 Een prachtig wandelgebied rond Zandhove bij Zwolle - Foto: Wim
Foto: Wim
 Een prachtig wandelgebied rond Zandhove bij Zwolle - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: