Dalfsen maakt zeventien plannen in buitengebied mogelijk - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Dalfsen maakt zeventien plannen in buitengebied mogelijk

DALFEN – In het 8e Verzamelplan Buitengebied heeft de gemeente Dalfsen zeventien haalbare initiatieven van particulieren gebundeld. Deze nieuwe ontwikkelingen passen niet in het bestaande bestemmingsplan voor het buitengebied. De gemeente werkt mee omdat initiatiefnemers een bijdrage leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

Zo is er sprake van forse milieuwinst als agrarische bedrijfspercelen de bestemming wonen krijgen. Op een paar plekken in het buitengebied mag een extra woning worden toegevoegd in combinatie met sloop of verbouw van bebouwing die het landschap ontsiert. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een of meer bestaande regelingen: hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing, Sloop voor Kansen of Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

Initiatieven voor kleinschalige recreatie dragen volgens de gemeente bij aan de leefbaarheid op het platteland. Concrete plannen waar de gemeente mee akkoord gaat zijn het drijvend recreëren op de voormalige forelvijvers aan de Poppenallee (zie foto), mini-camping Molenhoeksweg 8/8A, plaatsen twee recreatieve nachtverblijven volgens Boer-inn concept aan de Vilstersedijk 25 en toestaan B&B’s aan de Stokte 9 en Hessenweg 18 en 18B.  Bij de B&B aan de Hessenweg, waar een camperbedrijf was gevestigd, komen ook een theehuis met theetuin, een hondenuitlaatservice voor maximaal tien honden en hondenopvang voor maximaal vier honden.

Het toestaan van een (nu nog illegale) opslag en een kleinschalige uitbreiding van Grondverzet Vilsteren aan de Vlierhoekweg is ook onderdeel van het 8e Verzamelplan.

De raadscommissie bespreekt het Verzamelplan maandagavond 11 april. Dan wordt ook duidelijk of het voorstel als akkoordstuk of als bespreekstuk op de agenda komt van de raadsvergadering op maandag 25 april. 

Artikel delen: