Meer ‘spreekrechten’ voor inwoners bij Dalfser gemeenteraad - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Meer ‘spreekrechten’ voor inwoners bij Dalfser gemeenteraad

DALFSEN – Inwoners van Dalfsen krijgen meer mogelijkheden om raadsleden rechtstreeks toe te spreken tijdens vergaderingen van de gemeenteraad. Deze verruiming past in de gemeentelijke ambitie om inwoners een grotere rol te geven bij de politieke besluitvorming.

Het spreekrecht is momenteel strak georganiseerd en dat leidt wel eens tot misverstanden. Zo mag er tot nu bij de raad alleen worden ingesproken over zaken die niet op de agenda staan. In het vervolg geldt het spreekrecht ook voor onderwerpen die wel op de raadsagenda staan. Het rechtstreeks iets tegen de raadsleden zeggen mag dan op het moment dat de gemeenteraad toe is aan de behandeling van het agendapunt.

Ook bij commissievergaderingen gebeurt het inspreken straks niet meer aan het begin van de vergadering maar bij de bespreking van het onderwerp. 

De gemeenteraad neemt maandag 25 april een besluit over de voorgestelde wijzigingen van de spelregels voor de vergaderingen. 

Artikel delen: