Gemeenteraad vergadert vanavond - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Gemeenteraad vergadert vanavond

DALFSEN – De gemeenteraad vergadert vanavond (25 april) om 19.30 uur in het gemeentehuis. Publiek is van harte welkom in de raadzaal. Digitaal meekijken is mogelijk via de gemeentelijke website. Hier staan ook de vergaderstukken.

De raad bespreekt de volgende onderwerpen: Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie, Benoeming commissieleden, Stedenbouwkundig plan Muldersweg II Oudleusen, Kaderstelling uitvoeringsontwerp klimaatwinkelstraat, 8e Verzamelplan Buitengebied, wijziging verordening precariobelasting 2022 en wijzigingsverordening Reglementen van Orde.

Artikel delen: