Gemeentebelangen en CDA presenteren coalitiedocument ‘Veel te doen in Dalfsen!’ - Foto: Gemeente Dalfsen
Foto: Gemeente Dalfsen

Gemeentebelangen en CDA presenteren coalitiedocument ‘Veel te doen in Dalfsen!’

DALFSEN – Gemeentebelangen en CDA hebben vandaag in de raadzaal het coalitiedocument 2022-2026 ‘Veel te doen in Dalfsen’ gepresenteerd. De onderhandelaars van beide partijen (Inge Haarman en André Schuurman namens Gemeentebelangen en Betsy Ramerman en Bert Ruitenberg namens het CDA) hebben daarna het document gezamenlijk ondertekend.

Onder begeleiding van formateur Roland Kip hebben de partijen gewerkt aan een coalitiedocument op hoofdlijnen. Het is niet dichtgetimmerd met veel details en uitwerkingen. Er is ruimte voor de inbreng van de oppositiepartijen en ook kan er snel worden ingespeeld op de ‘onzekere tijden’.
De titel ‘Veel te doen in Dalfsen’ verwijst naar een veelheid aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, duurzaamheid, sociaal domein, financiën en regionale samenwerking. Dalfsen moet een aantrekkelijke gemeente blijven om te wonen, werken en leven. Een zelfstandige gemeente met een eigen plattelandskarakter die kiest voor samenwerking passend bij Dalfsen.

De onderlinge verbondenheid van de gemeenschap staat in alle dynamiek van ontwikkelingen voorop. Dit betekent dat er meer aandacht komt voor bestuurlijke vernieuwing en het stimuleren en faciliteren van de samenwerking met en tussen inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Om hier uitvoering aan te geven, staat een bevlogen team van vier beoogd wethouders klaar: André Schuurman (GB), Jan Uitslag (CDA), Ruud van Leeuwen (GB) en Betsy Ramerman (CDA).

Het volledige coalitiedocument is hier te lezen.

Foto's 2
Gemeentebelangen en CDA presenteren coalitiedocument ‘Veel te doen in Dalfsen!’ - Foto: Gemeente Dalfsen
Foto: Gemeente Dalfsen
Artikel delen: