Gemeenteraad vergadert twee keer - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Gemeenteraad vergadert twee keer

DALFSEN – De gemeenteraad vergadert deze week twee keer. Eerst vanavond (30 mei) om 19.30 uur en vervolgens op woensdagavond 1 juni om 20.00 uur. Publiek is van harte welkom in de raadzaal. Digitaal meekijken is ook mogelijk. De vergaderstukken staan hier.

Bij de vragenronde stelt de CDA-fractie vanavond vragen over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Lemelerveld. Het COA voert een verkenning uit om vijftig jongeren op te vangen in het pand van het voormalige restaurant De Lantaren in Lemelerveld. De direct omwonenden, veel inwoners en de Ondernemersvereniging Lemelerveld maken zich grote zorgen over deze opvang en roepen de gemeenteraad op niet akkoord te gaan.

Verder staan op de agenda de Stedenbouwkundige visie Dominee van Diemenstraat 2 in Nieuwleusen, Intrekken verordeningen gemeentelijke camperlocaties, Wijzigen of vaststellen reglementen en verordeningen die gaan over het functioneren van de raad en commissies.

Woensdagavond bespreekt de raad het Coalitiedocument 2022-2026 ‘Veel te doen in Dalfsen’. Daarna volgt de benoeming van de vier wethouders en neemt de raad besluiten over het toelaten van nieuwe raadsleden. Dit gebeurt omdat twee raadsleden (André Schuurman en Betsy Ramerman) worden benoemd tot wethouder. 

Artikel delen: