Lemelerveld voelt zich niet gezien, noch gehoord

Lemelerveld voelt zich niet gezien, noch gehoord

DALFSEN – Inwoners van Lemelerveld voelen zich niet gezien, noch gehoord door de gemeente Dalfsen over het besluit om mee te werken aan een verkenning door het COA om vijftig alleenstaande minderjarige vreemdelingen op te vangen in het pand van het voormalige restaurant  De Lantaren aan de Achterkampweg bij Lemelerveld. 

Dit was de slotzin van het betoog van Paul Stijns, die namens de direct aan- en omwonenden en veel Lemelervelders, maandagavond tijdens de raadsvergadering gebruik maakte van het spreekrecht. Voor een vooral met Lemelervelders gevulde publieke tribune benadrukte Stijns dat de omwonenden niet tegen de opvang van asielzoekers zijn op deze locatie. De bezwaren zijn gericht tegen de voorgestelde doelgroep van alleenstaande minderjarigen (tussen de 13 en de 17,5 jaar), de steeds veranderende samenstelling van deze groep en de periode van tenminste vijf jaar.  De veiligheid en de openbare orde zijn volgens de inspreker ernstig in het geding. Daarbij verwees hij naar de brief die op 18 mei naar de gemeente is gestuurd. ‘Het besluit is bij iedereen ingeslagen als een bom’, volgens Stijns.

Bert Ruitenberg (CDA) stelde een viertal vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over de mogelijke opvang. Burgemeester Erica van Lente nam de beantwoording voor haar rekening. Daarbij gaf zij aan dat het COA de verkenning naar de locatie uitvoert en uiteindelijk een definitief besluit neemt over de geschiktheid van deze plek voor de groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Ook moet het COA nog afspraken maken met de eigenaar van De Lantaren. Pas nadat het COA een officieel verzoek heeft ingediend is de gemeente weer officieel aan zet. Het is dan aan het college om afspraken en voorwaarden vast te leggen in een bestuursovereenkomst. Inzet daarbij is om er samen voor te zorgen dat er voor omwonenden en bewoners van de locatie een prettig en veilig woonklimaat is. Dan komt er ook opnieuw overleg met eerst de direct omwonenden en vervolgens met het dorp Lemelerveld. Van Lente verwacht dat er binnen enkele weken meer duidelijkheid komt. 

Artikel delen: