Oppositie mist inwonerbetrokkenheid bij nieuw gemeentelijk groenbeleid - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Oppositie mist inwonerbetrokkenheid bij nieuw gemeentelijk groenbeleid

DALFSEN –  De raadscommissie heeft dinsdagavond het beleidsplan voor het nieuwe groenbeleid, met daarin veel aandacht voor biodiversiteit, niet behandeld. Op voorstel van de oppositiepartijen PvdA, VVD, ChristenUnie en D66 is het onderwerp van de agenda afgevoerd. Volgens deze partijen zijn de ‘groene’ belangenorganisaties niet actief betrokken bij het opstellen van deze nieuwe beleidsnota. 

Er is begin 2020 wel een eerste bijeenkomst met inwoners en organisaties geweest. Daarna is het stil geworden, terwijl de voltallige raad in april 2021 met een amendement het college nog heeft gevraagd bewoners, organisaties en bedrijven actief te betrekken bij het maken van het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma. 

Volgens wethouder Ruud van Leeuwen is de opbrengst van de twee jaar geleden gehouden bijeenkomst wel degelijk in de nota verwerkt. ‘Het is een dynamisch stuk en de vast te stellen nota is het startpunt voor vervolgoverleg met de samenleving’, aldus Van Leeuwen. Daarbij kreeg hij de steun van Gemeentebelangen en CDA.

Met dit antwoord nam de oppositie geen genoegen. 

Na een korte schorsing van de vergadering en overleg met de woordvoerders deed Van Leeuwen de toezegging dat er toch eerst nog een participatieronde komt over de huidige nota. Pas daarna volgt behandeling in de raadscommissie en in de raad. 

Artikel delen: