63ste jaarvergadering Plaatselijk belang Hessum

63ste jaarvergadering Plaatselijk belang Hessum

HESSUM – Plaatselijk  belang  Hessum, Vennenberg en Rechteren hield de 63ste jaarvergadering. De vergadering werd geopend door de voorzitter Leonie Kamphuis met een houten hamer die gemaakt is door de heer Zwart en waarop de Vennenbergboom is uitgewerkt en de namen Hessum, Vennenberg en Rechteren in zijn gegraveerd. Dit nadat er twee jaar niet kon worden vergaderd vanwege corona.

 

Plaatselijk Belang telt op dit moment 278 leden die een uitnodiging hebben ontvangen. Zij deed een oproep aan de leden bij wie het boekje thuis is bezorgd, een mailadres door te geven zodat alles per mail kan, dit is behoorlijk kostenbesparend. Afgelopen jaren heeft gemeente Dalfsen zoekgebieden aangegeven voor zonnepanelen en/of windmolens, dit blijven we volgen.

Veiligheid fietsers is bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Groot risico voor fietsers die vanaf de Dalmsholterweg de richting Hessum willen vervolgen, zij missen vaak het fietspad en gaan over de Tolhuisweg door onduidelijke aanwijzingen. Ook de fietsers die vanaf richting Station Dalfsen de rotonde volgen richting Hessum moeten een rare slinger maken dit fietspad te bereiken, waarom niet binnendoor.

Hessum Stroomt; Werkt aan duurzaam, hadden plannen onderzoek te doen naar gezamenlijke projecten zonnepanelen op staldaken, voor de plannen was er subsidie beschikbaar. Maar de  plannen zijn gecanceld omdat het stroomnet vol zit, dus subsidie is weer teruggegeven.  Er is geen zicht op wanneer er weer ruimte is op het net. Energie uit water van de Vecht bleek niet haalbaar.

Elke 1e vrijdag van de maand voor senioren vanaf 10 uur koffiebijeenkomst bij Madrid,  met spelen of fietstochtje. 5 aug zelfs rondvaart met Vechtzomp gepland. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er inmiddels ook al 15 “levensverhalen” gehouden en vastgelegd, komt nog boekje over uit. “Saam welzijn” kan inwoners veel bieden wie iets nodig heeft aan hulp, vragen of kennis. Schroom niet te bellen als hulp nodig is.

Zwerfafval blijft een probleem. Oproep; is het mogelijk om met elkaar eigen buurt en straat schoon te houden. Suggestie op fietsroute een blijkvanger te plaatsen wordt onderzocht.  Hessum heeft een activiteiten commissie. Vorig jaar toch weer een mooie fiets- en wandeltocht kunnen organiseren. Onderhoud strandje aan de Vecht en struinpad is verantwoording van P.B.  Hier kunnen we nog hulp gebruiken met wat groter materieel bij maaien en dergelijke.

Klachten over slecht onderhoud bankjes. Gemeente doet tijdens vergadering (B.M.) toezegging een bankje te vervangen, tevens de vraag naar meer mooie bankjes. Vragen vanuit de vergadering naar meer woongelegenheid voor jongeren en mantelzorgers. De jeugd trekt weg en het gebied vergrijsd.  Klachten over bermen en vraag om bermstenen. Gemeente (B.M.) geeft reactie dat bermstenen ook gevaren met zich meebrengen, want die drijven weg door zwaar verkeer waardoor er een sleuf ontstaat. Elders in de gemeente veel klachten. Nog een stinkende klacht, bij een bankje aan de Markerweg/Weidemars heeft inwoner zicht op poepende en plassende fietsers, vraagt om een oplossing. Dan de drempel die voor Madrid ligt veroorzaakt zeer veel lawaai door (te snel rijdende) busjes met aanhangers die steigerwerk en hout los vervoeren, maar ook door vrachtverkeer.

Plaatselijk Belang vraag een contributieverhoging die gaat naar € 6,- de zaal gaat akkoord.

Klachten dat weekbladen Marskramer en Dalfser courant niet worden bezorgd bij veel huishoudens Markeweg en Tolhuisweg. (dus die gezinnen ontvangen ook niet het Dalfsennet magazine, is altijd af te halen bij Het Boskamp, redactie DN spreekt verspreider hierop ook aan).

Dit was het bestuurlijke deel van de vergadering die erg goed werd bezocht en voortreffelijk door Leonie werd geleid. Voor de pauze werd door de burgemeester Erica van Lente de nieuwe buurtwethouder Betsy Ramerman voorgesteld. Na de pauze kwamen nog twee belangrijke onderwerpen ter sprake, De toekomstplannen van kasteel Rechteren, (dit verslag komt later), en de opvang van Oekraïners op het Tolhuis gepresenteerd door Jos Elshof.

Jos geeft aan dat vluchtelingen vanaf 24 februari ontheemd zijn, door anderen zijn verdreven uit hun land. Die mensen krijgen hier een tijdelijke bescherming en moeten in staat worden gesteld in loondienst te komen of als zelfstandige te werken, toeging hebben tot het onderwijs, een fatsoenlijk onderkomen en hebben recht op sociale bijstand, financiële ondersteuning en medische zorg.

IJsselland heeft de verplichting 2000 Oekraïners op te vangen, dit is nog niet gerealiseerd. Voor opvang op ’t Tolhuis zijn er 74 plaatsen en op dit moment 65 vluchtelingen. Volgens cijfers van het CBS zijn er in de gemeente Dalfsen 180 vluchtelingen in particuliere opvang, daarbij de 65 van ’t Tolhuis geeft aan dat er 245 opvangplekken zijn in de gemeente, waarmee Dalfsen een percentage haalt van 8,5, terwijl het landelijk op 3,6 % ligt. Hulde aan de Dalfser inwoners.

Op het Tolhuis werkt een lokale coördinator, geassisteerd door dag coördinatoren (vrijwilligers). Een beveiliging van 16.00 uur tot 09.00 uur en daarnaast nog veel vrijwilligers, hiervoor kunnen mensen zich nog volop aanmelden bij Jos. De afspraak is dat de opvang hier voorlopig loopt tot september 2022 met de mogelijkheid van een verlenging of we moeten op zoek naar alternatieven want vluchtelingen zullen blijven komen. Vragen over vervoer; Het is de bedoeling dat vluchtelingen zoveel mogelijk worden behandeld als eigen inwoners, dus moeten zelf voor vervoer zorgen, veelal met  beschikbaar gestelde fietsen en anders de buurtbus. Voor onderwijs naar Vilsteren is wel vervoer geregeld.  De voorzitter bedankt Jos voor de goede uiteenzetting.

WvdV.

 

Artikel delen: