Dalfsen moet van rechter nieuw besluit nemen over zonnepark Hooiweg - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Dalfsen moet van rechter nieuw besluit nemen over zonnepark Hooiweg

DALFSEN – Gemeente Dalfsen heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning van TPSolar, voor de aanleg van een zonnepark aan de Hooiweg, opnieuw in behandeling genomen. De bestuursrechter van rechtbank Overijssel heeft dit de gemeente opgelegd.

TPSolar vroeg in 2020 een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een zonnepark aan de Hooiweg in Dalfsen. De gemeente wees deze aanvraag af. TPSolar vroeg de rechter zijn oordeel te geven over de afwijzing en de rechtbank heeft nu geoordeeld dat gemeente Dalfsen opnieuw naar de vergunningsaanvraag moet kijken.

De rechter oordeelde dat de ‘verklaring van geen bedenkingen’ ten onrechte is geweigerd. Deze verklaring is nodig om een omgevingsvergunning te beoordelen.
Gemeente Dalfsen moet van de rechter binnen acht weken de vergunningsvraag opnieuw in behandeling nemen.
In verband met het geplande zomerreces van de gemeenteraad, wordt de aanvraag op 30 juni al in de gemeenteraad besproken. Daarna legt de gemeente de ontwerpbesluiten ter inzage.

Artikel delen: