Vervangen en uitbreiden kunstgrasvelden Lemelerveld en Nieuwleusen.

Vervangen en uitbreiden kunstgrasvelden Lemelerveld en Nieuwleusen.

DALFSEN – Als het aan het Dalfser college ligt trekt ze 2 miljoen euro uit ter verbetering en uitbreiding van de bestaande kunstgrasvelden.

Het voorstel is om drie kunstgrasvelden te vervangen, het veld in Lemelerveld te verplaatsen en een natuurgrasveld in Nieuwleusen om te zetten naar een kunstgrasveld. Ook stelt ze voor om in de toekomst af te zien van de toepassing van microplastics als infill. De verenigingen hebben samen een duidelijke voorkeur voor natuurlijke infill met kurk+.

Het is aan de gemeenteraad om op 24 oktober 2022 over bovenstaande punten een besluit te nemen.

Wethouder Jan Uitslag is enthousiast over het voorstel. “We hebben samen met de voorzitters van de voetbalverenigingen uitgebreid gesproken over de capaciteit en de kwaliteit van de voetbalvelden. We vinden het ontzettend belangrijk dat onze inwoners veilig kunnen sporten en bewegen en dat daar voldoende ruimte voor is.”

De toplaag van de kunstgrasvelden bij SV Nieuwleusen en VV Lemelerveld zijn in 2023 aan vervanging toe, zo blijkt uit keuringen.

De voorzitters van de verenigingen hebben gezamenlijk voorkeur voor natuurlijke infill met kurk+. Wethouder Uitslag: “Er is niet over één-nacht-ijs gegaan. We hebben samen verschillende velden bekeken, twee teams hebben zelfs een training in Den Ham gedaan om een dergelijk kunstgrasveld te ervaren.

De voordelen zijn duidelijk: de positieve voetbaltechnische eigenschappen en het kostenaspect. Daarnaast wordt afscheid genomen van de niet afbreekbare rubberen infill, wat past binnen de gemeentelijke duurzaamheidsambitie.”

In Nieuwleusen hebben beide voetbalverenigingen een tekort aan speel-/ trainingsruimte. Daarom wordt aan de gemeenteraad voorgesteld een natuurgrasveld om te zetten naar een kunstgrasveld. Met beide verenigingen zal overlegd worden waar het kunstgrasveld wordt aangelegd.  Het nieuwe veld moet voor beide verenigingen goed toegankelijk zijn.

In het raadsvoorstel is ook de verplaatsing van het kunstgrasveld in Lemelerveld opgenomen. “Daarover voeren we nog het gesprek met het bestuur. We hebben deze optie toch opgenomen omdat in het verleden vanuit de gemeenteraad is gevraagd rekening te houden met eventuele toekomstige ontwikkelingen, waarbij de huidige locatie van het kunstgrasveld belemmerend kan zijn.”

Foto van het nieuwe kunstveld in Den Ham; een natuurlijke infill met kurk en olijfpitten.

Foto's 2
Vervangen en uitbreiden kunstgrasvelden Lemelerveld en Nieuwleusen.
Artikel delen: