Starthandeling herinrichten Westerhof - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Starthandeling herinrichten Westerhof

DALFSEN – Afgelopen maandagmiddag was het eindelijk zover. Na een lange voorbereidingsperiode die eigenlijk al in 2017 begon, kan REKO Raalte eindelijk beginnen met de werkzaamheden om van de Westerhof een duurzame, groene en klimaatbestendige straat te maken.

De Commissie Westerhof, bestaande uit Dineke, Miranda, René, Wilco en Wim, heeft met de ambtelijke organisatie veel samengewerkt om de ideeën voor de Westerhof uitgewerkt en gefinancierd te krijgen.

De commissieleden hebben gisteren samen met wethouder Ruud van Leeuwen de officiële starthandeling verricht. Er zal vanaf nu voortvarend gewerkt worden om het hele proces van de herinrichting van de straat eind maart 2023 afgerond te hebben.

De volgende werkzaamheden zullen uitgevoerd worden: opnieuw bestraten met grotendeels hetzelfde materiaal (duurzaam), een kindvriendelijke inrichting van het terrein (auto is te gast) meer bomen en struiken planten en een grotere variatie (biodiversiteit), de afwatering verbeteren en hiermee de wateroverlast opheffen (klimaatbestendigheid).

PS

Persbericht van de gemeente:

Een mooi voorbeeld van inwonerbetrokkenheid: de herinrichting van het Westerhof in Dalfsen. Samenwerken aan een duurzame, groene en klimaatbestendige straat. De starthandeling van de herinrichting vond maandag 7 november plaats in het bijzijn van wethouder Ruud van Leeuwen, Vincent Reinders, directeur van aannemer Reko Raalte, en een afvaardiging van de initiatiefnemers. Zij hebben gezamenlijk de ‘eerste stenen’ opgebroken.

Na een periode van voorbereiding start nu de uitvoerende fase. Wethouder Van Leeuwen: “Het is mooi dat dit initiatief gezamenlijk is opgepakt in en met de buurt. De bewoners zijn in het verleden op eigen initiatief naar de gemeente gekomen met de wens om de straat aan te pakken. Ze hebben veel tijd gestoken om te komen tot een goede voorbereiding. De komende tijd werken we aan een duurzame, groene en klimaatbestendige straat waar bewoners nog jaren met veel plezier kunnen wonen”.

Uitvoering

Voorafgaand aan de werkzaamheden van de gemeente hebben de nutsbedrijven de gas- en waterleiding vervangen. Reko begint met het opbreken van het straatwerk, om vervolgens het riool te vervangen. Het regenwater van de openbare ruimte wordt gescheiden van het vuilwater. Daarna wordt het Westerhof opnieuw ingericht om tot slot het groen aan te planten. De werkzaamheden zijn komend voorjaar klaar.

Achtergrond

Bewoners van het Westerhof en de gemeente Dalfsen zijn in 2017 samen tot het initiatief gekomen om een proef met inwonerbetrokkenheid op te pakken, wat heeft geleid tot een plan voor de herinrichting. In de tussenliggende periode is veel gebeurd. Zo heeft de werkgroep Westerhof, die bestaat uit zeven initiatiefnemers uit de straat, gesprekken gevoerd met de bewoners van het Westerhof, de gemeente Dalfsen, Waterschap Drents Overijsselse Delta en provincie Overijssel. Bij provincie Overijssel heeft dit geleid tot het winnen van de prijsvraag ‘Groenste straat van Overijssel’ met een bedrag van € 20.000. De expertise en verantwoordelijkheid om het project van A tot Z op te pakken vroeg veel van de bewoners. Daarom heeft de gemeente dit verder samen opgepakt met de werkgroep om te komen tot de uitvoering. De gezamenlijke starthandeling is het symbool van de samenwerking afgelopen periode.

Foto's 3
Starthandeling herinrichten Westerhof - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Starthandeling herinrichten Westerhof - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Artikel delen: