Bomen in Lemelerveld geen eigendom gemeente 4 - Foto: Wim
Foto: Wim

Bomen in Lemelerveld geen eigendom gemeente 4

LEMELERVELD – Op de site van de gemeente Dalfsen zijn vrijwel alle bomen terug te vinden waarvoor een kapvergunning is vereist. Dus alle bomen van waarde voor de omgeving welke bescherming vragen, bomen vanaf ongeveer 24 jaar oud staan in het overzicht.

Alle bomen in andere kernen zijn in dit overzicht te vinden met een foto van de situatie 2017 en daarbij jaartallen genoemd waarin de boom mogelijk geplant is. Ook bomen op eigen erven staan in het overzicht. Hoe jaartallen berekend zijn is niet duidelijk, zal veelal schatting zijn, soms zijn er vraagtekens. Bomen van landgoederen zijn niet in het overzicht meegenomen.

Een aantal bomen in Lemelerveld zijn ook opgenomen in: “Het landelijk register van monumentale bomen van de Bomenstichting”. Die bomen hebben een speciale beschrijving en een uniek nummer. Van oude bomen in Lemelerveld, volgens de site van de gemeente ouder dan 90 jaar heb ik een overzicht gemaakt. Ook hier blijken al veel bomen verdwenen te zijn.

De zoektocht naar bomen begint aan de Dalmsholterweg Nr 17, direct tegen over het voormalige schipperscafé het Weerdhuis. Hier staat een enorme Beuk, komt niet voor op de site gemeente, maar wel in “Het Landelijk register monumentale bomen”, wordt als volgt omschreven; Bruine Beuk geplant 1880/1890 Nr 1684493 Tupe Fagus Sylvatia Pupereae. Gemeten omtrek op ongeveer 100 cm is 540 cm. Opmerking van eigenaar; Boom mag niet gesnoeid worden, ook de takken die dreigen het dak te raken mag ik niet snoeien. Monumentenzorg geeft aan dat het een “zelfsnoeiende boom”is’. Prachtige boom als die vol blad zit.

De volgende serie staan op de Heidepark, de locatie waar 170 jaar geleden de eerste bewoning in “het veld van Lemele” is ontstaan, na de aanleg van het Overijssels kanaal.

BKweg 8, waar de heer Rovers een machinefabriek had en hij hier de bromfiets “Rolemo” heeft ontwikkeld, later bewoond door de heer Timmerman. Op het erf staan veel oude bomen, volgens overzicht gemeente uit 1930, doch Het Landelijk monumenten register geeft aan groep diverse soorten bomen, o.a. Beuken nr 1679208 en geplant 1850/1860.

Heideparkweg 2 diverse groep soorten bomen o.a. Hollandse Linde 1920. Het landelijk register geeft aan boom nr 1679177 geplant 1850/1860.

BKweg 7 diverse groep soorten o.a Plataan, Patanus Acerifelie, gemeente noemt plantperiode 1930, maar zal ook rond 1850 moeten zijn. Niet opgenomen in het monumentenregister.

BKweg 4 Diverse soorten o.a. Beuken en Kastanje, hier plantjaar 1910 genoemd.

BKweg 3 Diverse soorten o.a. Beuk, plantjaar 1910.

BKweg 2 3 stuks oude Kastanjebomen, geplant 1930.

Kroonplein 1 Hollandse Linde volgens list gemeente 1910. Monumentenregister spreekt van 1850/1860 Boom nr 1679215 Tillia Europaea.

Kerkstraat 8 (het voormalig politiebureau) een Kastanje geplant volgens overzicht gemeente geplant in 1930.

Schoolstraat 55 een Linde en een Plataan uit 1930 soorten Tillia Europaea en Platanus Acerfeliae

Schoolstraat 50 een Kastanje uit 1930 soort Aesculus Hippoacer.

Weerdhuisweg 8 2 stuks forse Rode Beuken. Soort Fagus Salvatica Atroperpura.

Posthoornweg Pastorietuin) oudste bomen zijn er niet meer volgens het Landelijk register. Nog wel oude Eiken en Kastanjes uit de periode rond 1930.

Lemelerveld is bijzonder rijk bedeeld met grote particuliere bomen, zie ook de prachtige knotlindes aan het begin van de Kerkstraat. Oude bomen, om trots op te zijn.

In Lemelerveld staan geen oude bomen in eigendom van de gemeente.

WvdV

Foto's 14
Bomen in Lemelerveld geen eigendom gemeente 4 - Foto: Wim
Foto: Wim
Bomen in Lemelerveld geen eigendom gemeente 4 - Foto: Wim
Foto: Wim
Bomen in Lemelerveld geen eigendom gemeente 4 - Foto: Wim
Foto: Wim
Bomen in Lemelerveld geen eigendom gemeente 4 - Foto: Wim
Foto: Wim
Bomen in Lemelerveld geen eigendom gemeente 4 - Foto: Wim
Foto: Wim
Bomen in Lemelerveld geen eigendom gemeente 4 - Foto: Wim
Foto: Wim
Bomen in Lemelerveld geen eigendom gemeente 4 - Foto: Wim
Foto: Wim
Bomen in Lemelerveld geen eigendom gemeente 4 - Foto: Wim
Foto: Wim
Bomen in Lemelerveld geen eigendom gemeente 4 - Foto: Wim
Foto: Wim
Bomen in Lemelerveld geen eigendom gemeente 4 - Foto: Wim
Foto: Wim
Bomen in Lemelerveld geen eigendom gemeente 4 - Foto: Wim
Foto: Wim
Bomen in Lemelerveld geen eigendom gemeente 4 - Foto: Wim
Foto: Wim
Bomen in Lemelerveld geen eigendom gemeente 4 - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: