MER-onderzoek N35 Zwolle – Wijthmen van start

DALFSEN – WYTHMEN – van 19 oktober t/m 15 november 2010 zijn reacties welkom  Dit najaar start Rijkswaterstaat met een planstudie voor het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op de N35 tussen Zwolle en Wijthmen. Onderdeel van de planstudie is een milieueffectonderzoek (MER) naar het voorkeursalternatief.

De eerste stap is het publiceren van een kennisgeving rond de MER-procedure. Van dinsdag 19 oktober tot en met maandag 15 november kunnen omwonenden en belangstellenden hun zienswijze hierop indienen. Centraal staan de vragen: wat moet worden onderzocht met betrekking tot de effecten op het milieu en de leefomgeving, en hoe wil de omgeving betrokken worden in de planstudie? Rijkswaterstaat organiseert op donderdag 4 november een inloopbijeenkomst over de start van dit MER-onderzoek. De N35 tussen de kruispunten Oldeneelallee (Zwolle) en de Koelmansstraat (bij Wijthmen) is nu ingericht als één rijbaan met twee rijstroken (1×2) en heeft een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit tracé te verbeteren willen het Rijk en de provincie Overijssel deze Rijksweg opwaarderen naar een 2×2 stroomweg met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Daarnaast wordt een deel van deze weg, ter hoogte van Wijthmen richting zuiden verlegd, om de leefbaarheid in deze kern te verbeteren.‘Lange’ of ‘korte’ variant

In januari 2010 heeft de provincie Overijssel de eerste verkenning naar mogelijke alternatieven voor het tracé Zwolle-Wijthmen afgerond. Bij het opstellen van de verkenning zijn de plaatselijke belangengroepen, omwonenden en maatschappelijke organisaties betrokken. Het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Dalfsen hebben de verschillende alternatieven beoordeeld en hun voorkeur aangegeven. Binnen dit voorkeursalternatief zijn twee varianten mogelijk: een ‘lange’ en een ‘korte’ variant. De ‘lange’ verlegging gaat met een ruime boog om Wijthmen heen. De ‘korte’ verlegging blijft langer het huidige tracé volgen (zie bijgevoegd kaartje). Na Wijthmen zal zowel de lange als korte omlegging weer aansluiten op de bestaande N35. De N35 blijft deels op het bestaande tracé liggen. De nieuwe N35 wordt ontworpen met een 2×2-wegprofiel (twee rijbanen met elk twee rijstroken) met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. De rijbanen worden gescheiden door een middenberm. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt de aansluiting met de Kroesenallee ongelijkvloers uitgevoerd. Voor de aansluiting van de Kroesenallee op de N35 zijn overigens nog twee locaties mogelijk.Mening geven

Bij het uitwerken van de varianten is een milieueffectrapportage (MER) wettelijk verplicht. Voor aanvang van het onderzoek is het voor omwonenden en belanghebbenden mogelijk hun zienswijze te geven op de onderwerpen, die Rijkswaterstaat mee moet nemen in het onderzoek. Ook kunnen zij aangeven hoe zij betrokken willen worden bij de verdere uitwerking van de plannen.Inloopbijeenkomst

Op donderdag 4 november 2010 vindt voor belangstellenden een inloopbijeenkomst plaats in café-restaurant De Mol, Heinoseweg 32 te Wijthmen. Er is geen vast programma. Belangstellenden kunnen tussen 13.00 en 20.00 uur binnenlopen voor informatie over het MER-onderzoek en de te volgen procedure. Ook kunnen ze hierover vragen stellen aan medewerkers van Rijkswaterstaat. In deze fase van het proces kunnen nog geen ontwerpen worden getoond.Centrum Publieksparticipatie

Op de site van het Centrum Publieksparticipatie staat van dinsdag 19 oktober tot en met maandag 15 november veel informatie over de N35 Zwolle–Wijthmen. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun reactie geven via het reactieformulier op www.centrumpp.nl of per post sturen naar Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. N35 Zwolle-Wijthmen, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.Samenwerking

De N35 is een Rijks N-weg. De verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N35 Zwolle–Wijthmen gebeurt in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel, die hieraan ook een financiële bijdrage verleent.

 

Artikel delen: