Demo Safety-slide Laag Zuthem

0safetyslide.jpg

De eerste Safety-slide is vandaag bij de stuw Langeslag in Laag Zuthem met succes in gebruik genomen en gedemonstreerd in het bijzijn van Jan Laarman, dagelijks bestuurslid van Waterschap Groot Salland en wildwater veiligheidsexperts.

De door Oranjewoud ontwikkelde Safety-slide neemt het verdrinkingsgevaar bij stuwen weg. Het water achter een stuw kan levensgevaarlijk zijn. Het tragische vlotongeval in september 2007 op rivier de Berkel is hier het bewijs van, twee opvarenden overleefden toen het ongeval niet. Dit ongeval was geen incident, het afgelopen jaar zijn in Europa zeker tientallen mensen omgekomen bij dergelijke stuwen en ook in Amerika gebeuren veel vergelijkbare ongelukken.

Steeds meer waterschappen kiezen er voor om watergangen open te stellen voor recreatief medegebruik. Dit is vanuit de samenleving een gewenste ontwikkeling, maar brengt wel de nodige risico’s en verantwoordelijkheden met zich mee. Zeker bij waterbouwkundige objecten, zoals stuwen, gemalen en inlaten is een verbetering van de publieksveiligheid vaak wenselijk of zelfs noodzakelijk. Oranjewoud biedt met de Safety-slide een oplossing voor de hoogst mogelijke veiligheid, ook bij recreatief gebruik.

Met de Safety-slide is de oplossing gezocht in het veranderen van het stromingsbeeld achter de stuw. Door achter de stuw een horizintale plaat (Slide) aan te brengen, wordt de vallende waterstroom eerder afgebogen in horizontale richting. Op de plaat ontstaat een dunne laag snelstromend (schietend) water. Dit schietend water stroomt van de plaat af en wordt afgeremd door het rustig stromende water. Uiteindelijk ontstaat door de overgang van schietend naar stromend water een normale watersprong. Een normale watersprong kent een veel zwakkere rondgaande stroming en vormt, buiten het feit dat (stromend) water altijd risico’s met zich meebrengt, geen gevaar voor personen. Het principe is toepasbaar op zowel vaste als beweegbare stuwen. Op de Safety-slide is octrooi verleend.

Via deze link ziet u een demo van de Safety-slide

Artikel delen: