Investeringsagenda Landbouw “Ruimte voor de Vecht”

DALFSEN – Bespreking met agrarische ondernemers.Rond de vierhonderd agrarische ondernemers uit het Vechtdal hebben volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mee te praten en te discussiëren over het ontwikkelingsperspectief van de landbouw in de omgeving van de Vecht. LTO Noord Overijssel organiseerde daarvoor in september 2010 acht verschillende gebiedsavonden in de Vechtregio.

Tevens is agrarische ondernemers in het Vechtdal de mogelijkheid geboden om een digitale enquête in te vullen. Vervolg

Graag bespreekt LTO Noord Overijssel de voorlopige resultaten met de agrarische ondernemers in het gebied. Herkennen zij zich in deze investeringsagenda landbouw en kloppen de investeringsagendapunten met bijbehorende activiteiten? Welke zaken moeten op de korte termijn worden aangepakt en welke mogen op de wat langere termijn aan de orde komen? Deze vragen staan centraal op de twee bijeenkomsten die LTO Noord Overijssel organiseert voor de agrarische ondernemers die eerder een persoonlijke uitnodiging voor de gebiedsavonden in september 2010 en de projectenquête hebben ontvangen. U bent welkom op: 18 januari: in de Hongerige Wolf in Stegeren OF, aanvang 20.00 uur.

20 januari: in Het Roode Hert in Dalfsen, aanvang 20.00 uur.

 (bron Gemeente Dalfsen)

Artikel delen: