Subsidie Tennisvereniging Lemelerveld

LEMELERVELD – De gemeente wil een subsidie toekennen voor de aanpassing van de accommodatie, conform de Verordening investeringssubsidie sportaccommodaties 2008, ter hoogte van € 37.249,80 toe te kennen. Dit bedrag ten laste brengen van de subsidieregeling sportaccommodaties, budget 2010; Wanneer er extra bijkomende kosten gemaakt moeten worden, komen deze ten laste van de vereniging.

Artikel delen: