Extra Politie bericht politie IJsselland

Deventer – Projectteam Opsporing brengt inbrekersgilde flinke slag toe. Met 46 opgeloste zaken heeft het Deventer projectteam Opsporing van politie IJsselland het inbrekersgilde een flinke slag toegebracht. In totaal werden in de afgelopen twee maanden twaalf verdachten van woninginbraak aangehouden.

De meesten van hen bekenden meerdere woninginbraken. Een 51-jarige man uit Deventer spande de kroon. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor twaalf inbraken in de stad. De inbrekers hadden het vooral gemunt op geld of snel verhandelbare goederen, zoals laptops, mobiele telefoons, camera’s en tv’s.

Het projectteam Opsporing is een gezamenlijk initiatief van de drie Deventer politieteams. Eind vorig jaar bundelden zij samen met het Openbaar Ministerie hun krachten om de daadkracht op het gebied van opsporing te versterken. Het team rechercheert intensief op criminaliteitsvormen die stadsbreed de aandacht vragen en veel impact hebben. Inbraak in woningen had eind 2010 topprioriteit. Daarom werd dit het eerste onderzoeksthema.

Aanknopingspunten

De politieregio IJsselland, waar Deventer deel van uitmaakt, kampte vorig jaar met een toenemend aantal woningbraken. Deze tendens was aanleiding om het projectteam vanaf 1 november intensief aan de slag te laten gaan met twintig aangiftes uit 2010. Uitgekozen werden zaken die op basis van sporenonderzoek of andere informatie bruikbare aanknopingspunten boden. Door de projectmatige aanpak konden er grondige analyses plaatsvinden naar mogelijke samenhang tussen verschillende zaken. Van de twintig geselecteerde zaken werden er vijftien opgelost. Daarnaast bekenden de aangehouden verdachten een aantal andere inbraken of konden daarmee in verband gebracht worden.  Assistent-teamchef Sandra van Noorloos, die tijdens het onderzoek optrad als projectleider, is zeer tevreden over het resultaat dat het projectteam Opsporing in relatief korte tijd bereikte. “Het geeft aan dat deze aanpak vruchten afwerpt. Het effect ervan is direct terug te zien in het aantal aangiftes. In de toekomst kijken kunnen we natuurlijk niet, maar op dit moment staat de teller laag.” 

Hotspots

De wijken Oude Zandweerd, Voorstad, Rivierenwijk en het dorp Schalkhaar waren in 2010 het meest in trek bij het dievengilde, met name in de avond en nachtelijke uren. Daarnaast was er een tendens te bespeuren dat insluipingen ook steeds vaker overdag plaatsvinden. Sandra van Noorloos: “Wat eveneens opviel in het onderzoek was dat sommige koopwoningen – meer dan we aannamen – inbraakgevoeliger zijn dan huurwoningen. Inbraakwerend hang- en sluitwerk lijkt nogal eens sluitpost van de begroting te zijn. Wij adviseren mensen toch preventieve maatregelen te nemen om de eigen woning onaantrekkelijk te maken voor inbrekers. Vaak zijn het gelegenheidsdieven die snel hun slag willen slaan, maar ze haken gauw af als ze merken dat een woning goed beveiligd is. Huurwoningen zijn in het algemeen steeds beter bestand tegen inbraak, doordat woonbedrijven bewust investeren op veilig wonen.”

Uit eigen wijk

De verdachten die het onderzoek van het projectteam opleverde, bleken meer dan eens uit de eigen wijk te komen. De woningen werden vaak te voet of op de fiets bezocht. Een klein deel van de gestolen goederen werd teruggevonden bij één van de verdachten. De politie trof meerdere zakken met van diefstal afkomstige goederen aan in zijn huis. Een tiental goederen kon worden gekoppeld aan een aangifte. Deze spullen gingen terug naar de rechtmatige eigenaar. Aan wie de andere goederen toebehoren wordt voor zover mogelijk nog verder onderzocht. Alle aangehouden verdachten zullen zich tezijnertijd voor de rechter moeten verantwoorden.

Afronding onderzoek

Het onderzoek naar woninginbraken bevindt zich in de afrondende administratieve fase. Op teamniveau worden nieuwe aangiftes uiteraard gewoon volgens de vaste procedures in behandeling genomen. Wel heeft de projectmatige aanpak een aantal ideeën opgeleverd die het opsporingsonderzoek bij woninginbraken structureel ten goede kunnen komen. Het gaat dan met name om administratieve handelingen, zoals effectievere registratie waardoor makkelijker verbanden zijn te leggen en intensiveren van het buurtonderzoek. Daarnaast blijft de politie in de communicatie met bewoners wijzen op preventiemaatregelen en het belang van direct bellen bij het signaleren van verdachte situaties via 0900-8844 (geen spoed, wel politie) of 1-1-2 (spoed).

Kadertekst:

Het projectteam Opsporing bestaat uit een kernteam van een projectleider, een coördinator, vier tactische rechercheurs en een analist, aangevuld met een Officier van Justitie, parketsecretaris en een administratief medewerker (op afroep). Het projectteam richt zich op actuele opsporingszaken die veel impact hebben op de lokale samenleving. Na afsluiting van het dossier ‘Woninginbraken’ gaat het team aan de slag met overvallen/straatroven, omdat er in de afgelopen periode weer een stijging is waargenomen van dit soort misdrijven.

Artikel delen: