Passantenhaven in Dalfsen krijgt een facelift

havendalfsen27.jpg

Dalfsen – Binnen afzienbare tijd wordt de passantenhaven in Dalfsen opgewaardeerd. De

aanbesteding van de werkzaamheden hiervoor start binnenkort en volgt een traject dat gericht is op het verhogen van de kwaliteit van de passantenhaven. Het opwaarderen van de haven maakt onderdeel uit van Symfonie aan de Vecht, het programma dat de gemeente Dalfsen financiert samen met Provincie Overijssel in het kader van Investeren met Gemeenten.

Reden voor opwaardering van de passantenhaven is dat deze niet goed wordt gebruikt. Aan de oostzijde van de ‘Blauwe Bogen Brug’ (Brug over de Vecht) is een passantenkade en juist deze kade wordt veelal gebruikt door passanten die in het dorp overnachten. Het overgrote deel van de passerende schepen kiest echter in de huidige situatie niet voor een overnachting in de haven van Dalfsen. Dat heeft te maken met de beperkte kwaliteit en bruikbaarheid van de passantenhaven. Met steun van Provincie Overijssel wil de gemeente Dalfsen de passantenhaven opnieuw inrichten en completer maken. Dat moet tot gevolg hebben dat mensen in Dalfsen aanleggen en langer blijven. De gemeente heeft verschillende groepen benaderd om mee te denken over de wensen die ze hebben voor de passantenhaven. Daarnaast heeft de gemeente de reactie van recreatievaarders op een in 2007 gehouden enquête bestudeerd en de opmerkingen en verbetersuggesties ter harte genomen. Al deze aspecten zijn vertaald in een programma van eisen en een programma van wensen.

Knelpunten

De haven kent een beperkte diepgang. Recente peilingen ontbreken maar gebruikers geven aan dat er bij de ingang een drempel zit van circa 1 meter diepgang bij normaal peil op de rivier. Daarnaast kent de haven een indeling die niet goed is afgestemd op de maten van boten die op de Vecht varen. Bovendien zijn de opstapsteigers te kort en staan er erg veel palen in de haven in de bestaande situatie. Mede daardoor worden boxen gebruikt voor niet passende schepen en is de beschikbare capaciteit voor

bezoekende passanten te klein.

Wensen

De passantenhaven van Dalfsen moet na herinrichting een heldere structuur kennen zodat potentiële gebruikers vooraf of direct bij invaart kunnen zien:

• Welke plekken vrij zijn;

• Welke plekken geschikt zijn voor hun boot;

• Dat de haven voldoende diepgang heeft voor hun boot;

• Waar elektriciteit en water te verkrijgen zijn;

• Dat er sanitaire voorzieningen zijn.

2

Tegelijkertijd moet de structuur zo duidelijk zijn dat ongewenst gebruik niet meer voorkomt. De haven moet uitnodigend zijn voor passanten. Helder moet zijn dat de boxen gebruikt worden door de schepen waarvoor deze bedoeld zijn.

Duurzame vorm en inrichting

De passantenhaven moet na herinrichting gedurende jaren zonder grote beheers- en onderhoudskosten mee kunnen. Daarom wordt gekozen voor een inrichting die de verzanding beperkt en voor gebruik van robuuste en duurzame materialen. Extra beheerkosten voor steigers en voorzieningen moeten zo veel mogelijk voorkomen worden. De nu te realiseren voorzieningen moeten een bijdrage leveren aan kostenreductie in de toekomst. Ook de beheerskosten dienen na herinrichting lager te worden.

Comfortabel voor meerdere dagen

De passantenhaven moet na herinrichting uitnodigen tot meerdaags verblijf. Daartoe moet de inrichting die voorzieningen bieden die gebruikers aantrekkelijk vinden of nodig hebben bij een verblijf van meerderedagen. Aandachtspunt naast nutsvoorzieningen en sanitair is de ruimte rond de haven die beschikbaar is om te zitten of te verblijven.

Investeren met Gemeenten

De provincie Overijssel investeert tot en met 2011 extra in de Overijsselse woon-, leef en werkomgeving. Overijssel gebruikt daarvoor de opbrengst van de verkochte aandelen Essent. Het gaat om projecten die provincie en gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren.

Artikel delen: