College wil 1,5 miljoen beschikbaar stellen voor sportpark Gerner

Dalfsen – Het college van Dalfsen stelt de gemeenteraad voor om € 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de herinrichting op sportpark Gerner in Dalfsen. Het college is van mening dat binnen dit bedrag alle knelpunten op het sportpark opgelost kunnen worden. Daarnaast worden ook extra zaken aangepakt.

Ook krijgt in het voorstel van het college aan de raad het meersportenplein een plek op het sportpark. Het college van Dalfsen en de sportverenigingen hebben in de afgelopen maanden geen overeenstemming bereikt over de herinrichting van het sportpark. De verenigingen blijven op het standpunt staan dat de gemeentelijke bijdrage van € 1.500.000 te weinig is voor het sportpark. De wensen van de voetbalverenigingen zijn de afgelopen maanden zelfs aanzienlijk verhoogd. Zo wordt voor de renovatie van de voetbalkleedkamers en de bouw van nieuwe kleedkamers voor de voetbal op dit moment meer gevraagd dan een aantal maanden geleden. Ook verzetten de voetbalverenigingen zich tegen de bijdrage van 25 % in nieuwe kunstgrasvelden. In totaal vragen de verenigingen ruim 2 miljoen euro als gemeentelijke bijdrage. De gemeente heeft tijdens de overlegfase de bijdrage met € 150.000 verhoogd tot € 1.650.000. Maar dan wel op voorwaarde dat er een eigen bijdrage door de verenigingen van 25 % moet worden toegezegd. Aangezien de verenigingen hebben besloten hier niet op in te gaan heeft de gemeente de regie over de herinrichting van sportpark Gerner in eigen hand genomen. Dit is overigens geheel volgens de lijn die bij de Grote Projecten geldt.

Uitvoering

Concreet wordt voorgesteld om de volgende voorzieningen uit te voeren:

• aanleg van twee kunstgrasvelden te weten een kunstgrasveld op veld B ( het veld voor de SVD kantine) en een kunstgrasveld op veld D ( schuin voor d e ASC kantine). Dit veld wordt dan wel 40 meter in noordelijke richting opgeschoven;

• aanleg van een extra natuurgrasveld op het huidige trainingsveld;

• verbetering douchevoorziening acht kleedkamers van ASC en vier kleedkamers van SVD;

• verbetering aan wedstrijdsecretariaat van SVD;

• aanleg van twee nieuwe kleedkamers ASC;

• renovatie van het kunstgrasveld en kunstgras oefenhoek voor de hockeyvereniging MHC;

• wijziging van vier gravelbanen in vier kunstgrasbanen voor de tennisvereniging DLTC;

• een aantal veiligheidsvoorzieningen aanbrengen in de schietsportaccommodatie;

• het aanleggen van een kunstgrasveld voor de handbal .

2

In de afweging van nut en noodzaak zal o.a. de wens van de hockeyvereniging MHC voor een 2e kunstgrasveld, de wens van voetbalvereniging ASC voor een tribune langs het hoofdveld, de wens van de voetbalverenigingen om de kleedkamers volledig te renoveren, de wens van de tennisvereniging om 6 banen te renoveren in plaats van 4 banen en de wens van de Motor Tour Club Dalfsen om een eigen clubgebouw te realiseren af gaan vallen.

Meersportenplein

Door het nieuw aan te leggen veld van ASC iets te verschuiven, komt er ruimte voor de aanleg van een meersportenplein op sportpark Gerner. Dit plein krijgt een eigen toegang vanaf de Gerner Es. Het is de bedoeling om direct na besluitvorming over sportpark Gerner met de jongeren in overleg te gaan over de invulling van het meersportenplein. Daarna komt het college met een voorstel aan de raad voor het beschikbaarstellen van een krediet voor de uitvoering van het meersportenplein.

Artikel delen: