Afschot vossen en konijnen met kunstlicht niet toegestaan

DALFSEN – De Partij voor de Dieren in Flevoland is verheugd over de uitspraak van de Rechtbank Zwolle-Lelystad waarin de door de provincie Flevoland verleende ontheffing voor afschot van konijnen en vossen met gebruik van lichtbakken geschorst is. De uitspraak, in een zaak aangespannen door de Stichting Faunabescherming, is vandaag bekend gemaakt.

Daaruit blijkt dat de rechtbank Zwolle-Lelystad zich aansluit bij de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden. De rechter bevestigt dat het gebruik van kunstmatige lichtbronnen op grond van de Benelux-overeenkomst niet is toegestaan en dat daarop geen uitzonderingen kunnen worden gemaakt. Dat geldt zowel voor het schieten van vossen als ook voor het schieten van konijnen. De ontheffing is dan ook met onmiddellijke ingang geschorst.

De betreffende ontheffing was verleend met als argument dat het doden van deze dieren noodzakelijk zou zijn in het belang van de openbare veiligheid. Ook daar gaat de rechtbank Zwolle op in. Tijdens de zitting heeft de Faunabescherming aangetoond dat eventuele graafactiviteiten door konijnen of vossen niet tot gevaarlijke situaties zullen leiden en dat het voldoende is als de dijken regelmatig worden gecontroleerd en eventuele schade wordt hersteld. Dat was overigens ook de mening van het waterschap. De rechter deelt deze mening, aangezien hij in de uitspraak aangeeft dat het niet kunnen gebruiken van kunstlicht bij de jacht op vossen en konijnen niet op korte termijn zal leiden tot een gevaar voor de veiligheid. De Partij voor de Dieren hoopt dat de provincie nu zal inzien dat de ontheffing overbodig was, maar in ieder geval niet toegestaan. De partij had over deze zaak op 11 januari Statenvragen gesteld. Daarop is nog geen antwoord gekomen van Gedeputeerde Staten..

Artikel delen: