Themadag ‘Twee weten meer dan één’

Ontmoeting tussen agrarische vrouwen en de Overijsselse politiek. Op donderdag 17 februari wordt de themadag ‘Twee weten meer dan één’ gehouden. In het kader van de Provinciale Statenverkiezingen gaan vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen in gesprek met vrouwen van het Overijsselse platteland. Dit vindt plaats in een informele sfeer. In het ochtendprogramma krijgt iedere politicus, in verschillende rondes, acht à tien vrouwen ‘op bezoek’ om over een selectie van thema(’s) met elkaar van gedachten te wisselen.

Voorbeelden zijn ruimtelijke ordening, water, plattelandsontwikkeling, mantelzorg/WMO, mobiliteit en infrastructuur en duurzame energie. In het middagprogramma wordt op een interactieve manier teruggegrepen op deze gesprekken. Tevens wordt een A4-tje met ‘tips en adviezen uit Overijssel’ uitgewerkt, welke aan de politici wordt nagestuurd.

Organisatie

De themadag wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de provincie Overijssel en is een initiatief van de AVO-groep: Passage, LTO Noord Vrouw & Bedrijf, Zij Actief, NBvP Vrouwen van Nu, Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt en de Boerinnengroep Hardenberg onder begeleiding van Stimuland.

Opgeven

Agrarische vrouwen die belangstelling hebben voor deelname kunnen zich opgeven bij Lucie Otten van Stimuland, telefoon (0529) 47 81 80. Wanneer u één van de politici/partijen in het bijzonder wilt spreken, kunt u dat bij opgave doorgeven. De kosten voor deelname bedragen € 15,- per persoon (inclusief koffie en lunch), te betalen bij binnenkomst. Kinderopvang wordt verzorgd; dit graag tijdig doorgeven. De dag wordt gehouden van 09.30 uur tot 15.30 uur bij Het Bonte Paard, Deventerweg 87 te Dijkerhoek (Holten).Partijen en politici

We kunnen tijdens de bijeenkomst de volgende partijen en politici welkom heten: CDA (De heer Jan Evering en mevrouw Yvonne Nijhof-Sander), ChristenUnie (Mevrouw Marjan van der Bent-van den Hout), D66 (Mevrouw Margreet Overmeen en de heer Bert Terlouw), Groen Links (De heren Herman Reuvekamp en Edy Prick), Partij voor de Dieren (Mevrouw Lia van Dijk), PvdA (nog geen naam bekend), SGP (De heer Jan Slagman), Solidara (nog geen naam bekend), SP (Mevrouw Marianne Breedijk) en VVD (De heer Henk Veltkamp en mevrouw Ineke Steinmetz-Bakker). Kijk voor de laatste informatie op www.stimuland.nl (activiteiten).

Artikel delen: