GENTECH: LUST OF LAST?

HEINO – Gentech: lust of last? Deze vraag staat maandagavond 14 maart ter discussie in Heino. De leiding van de, voor iedereen gratis toegankelijke, avond is in handen van Henk Robben, burgemeester in Wierden. Gentechnologie, kortweg gentech, is gebaseerd op het veranderen van genen van planten en dieren zodat je gewijzigde erfelijke eigenschappen krijgt. De toepassing van gentechnologie bij de productie van voedsel, roept vragen op.

De Sallandse werkgroep ‘Gentech: Lust of Last?’, die de bijeenkomst op 14 maart organiseert, wil de bezoekers uitgebreid informeren over gentech zodat mensen zich er een mening over kunnen vormen.

Sprekers tijdens de informatiebijeenkomst zijn Bert Lotz, wetenschapper bij Wageningen Universiteit, en de Twentse melkveehouder Walter Bosgoed. Imker Gerrit Volkerink zal de avond openen en sluiten namens de organiserende werkgroep. In ‘Gentech Lust of Last?’zijn boeren, burgers en buitenlui vertegenwoordigd. Landbouworganisaties, waaronder LTO Salland, werken mee aan de informatieavond over gentech. Toekomst

Eind januari presenteerde het Overijssels Trendbureau een discussierapport over de toekomst van de landbouw in Overijssel. Landbouw roept emoties op, zo valt te lezen in de inleiding. Gewenste en verwachte ontwikkelingen lopen door elkaar heen. Deels omdat mensen feiten verschillend interpreteren, deels omdat de landbouw een gereguleerde sector is. Het Trendbureau concludeert dat wensen en verwachtingen rond de toekomst van de landbouw nauwelijks te scheiden zijn. Het rapport van het Trendbureau presenteert twee wensbeelden die elkaars uitersten zijn: plankgas boeren en omgevingsgericht boeren. Het al dan niet toepassen van gentechnologie in de landbouw speelt een cruciale rol bij de daadwerkelijke ontwikkeling. En de belangrijkste vraag is: is gentechnologie een lust of een last, of anders gezegd een vloek of een zegen in de landbouw van de toekomst? Deze vraag is actueler dan ooit nu onlangs de provincie Friesland heeft besloten om de genetisch gemodificeerde landbouw mogelijk in de toekomst te verbieden.De bijeenkomst op 14 maart wordt gehouden bij proefboerderij Aver Heino, Lemelerveldseweg 32, Heino. Aanvang: 20.00 uur. Mail naar gentechlustoflast@hotmail.com voor meer informatie.

Artikel delen: