NIEUWE WIJZE VAN PERSINFORMERING Politie

DALFSEN – Regeling persinformering Gelderse korpsen en korps IJsselland. NIEUWE WIJZE VAN PERSINFORMERING VANAF 1 MAART 2011  Op 1 juni 2011 dient er voor Politie Nederland een eenduidige procedure te zijn voor de informering van de media. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een nadrukkelijke wens van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

In deze brief informeren wij u, namens de oostelijke politiekorpsen in Gelderland en het korps IJsselland, over de huidige stand van zaken. Deze korpsen streven ernaar om op 1 maart 2011 met deze nieuwe werkwijze te starten. Wat vooraf ging

Door de komst van het digitale communicatiesysteem C-2000 kon het radioverkeer van de politie niet langer worden afgeluisterd. De NVJ beschouwde dit als een beperking van de persvrijheid en vroeg om een structurele en acceptabele oplossing. Daarnaast was de NVJ ontevreden over de verscheidenheid in werkwijzen waarop de politie de pers informeerde. Met de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BiZa&K), de heer J. Remkes, en de NVJ werd in 2006 overeengekomen dat Politie Nederland een systeem zou ontwikkelen om de pers op een eenduidige wijze te informeren. Verloop

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de Veiligheidsregio’s in ontwikkeling (gevormd door de hulpdiensten brandweer, RAV / GHOR en politie) hiervoor een persunit zouden krijgen die 24 uur per dag bereikbaar zou zijn. Omdat de realisatie van de Veiligheidsregio’s en daarmee een dergelijke persunit lang op zich liet wachten (mede door bezuinigingen bij de landelijke overheid), werd de latere minister van BiZa&K, mevrouw dr. G. ter Horst, in 2009 door de NVJ op de eerder gedane toezegging aangesproken. Dit resulteerde in het voorjaar van 2010 in een gezamenlijk standpunt van de Raad van Korpschefs (RKC). Dat standpunt, gebaseerd op een advies van een speciale projectgroep van de hoofden Communicatie, luidt vrij vertaald: Uiterlijk 1 juni 2011 heeft Politie Nederland één eenduidig persinformeringssysteem ontwikkeld, waarmee de media in ons land over actuele incidenten in de samenleving worden geïnformeerd. In juni 2010, startten pilots in de korpsen Rotterdam-Rijnmond en Groningen. Bij de voorbereidingen op de nieuwe werkwijze richten de oostelijke korpsen zich, gelet op de aard en grootte van de regio, vooral op de ervaringen van het Groningse regiokorps.

Artikel delen: